Ośrodek Ewidencji i Świadczeń - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Ośrodek Ewidencji i Świadczeń

Do podstawowych zadań tego pionu należy:
  • prowadzenie rejestracji osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy,
  • prowadzenie ewidencji osób zarejestrowanych,
  • wydawanie zaświadczeń, w tym Rp-7,
  • przyjmowanie oświadczeń o uzyskanych dochodach.

Służby bezpośrednio podległe Dyrektorowi zlokalizowane w Ośrodku Ewidencji i Świadczeń:


GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Hoszko
I piętro, p. 21
tel. 17 25 00 145


DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

I piętro, p. 21, tel. 17 25 00 147

Do podstawowych zadań należy obsługa finansowa oraz prowadzenie rachunkowości budżetowej, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Obsługa związana z rozliczaniem funduszy znajduje się w budynku CAZ al. Batalionów Chłopskich 7.
 

DZIAŁ ORGANIZACYJNO - ADMINISTRACYJNY

I piętro, p. 16 - Urszula Sumara - Kierownik, tel. 17 25 00 159
I piętro, p. 22 - Marzena Sołtys - Zastępca Kierownika 17 25 00 171

I piętro, p. 22 - sprawy osobowe, tel. 17 25 00 142/172
I piętro, p. 15 - BHP, kontrola zarządcza tel. 17 25 00 153/143
I piętro, p. 14 - administrowanie siecią komputerową, tel. 17 25 00 161/162
I piętro, p. 18 - dziennik podawczy, tel. 17 25 00 154
 
Dział zajmuje się opracowaniem dokumentacji wewnętrznej regulującej pracę Urzędu; realizacją polityki zatrudnienia i spraw osobowych; prowadzeniem procedur przetargowych; opracowaniem planu Obrony Cywilnej w Urzędzie. Odpowiada za przygotowanie materiałów promocyjnych o usługach i instrumentach rynku pracy. W dziale ma miejsce administrowanie siecią komputerową i bazą danych osób bezrobotnych oraz nadzór nad eksploatacją sprzętu komputerowego. Ponadto dział zajmuje się administrowaniem majątku Urzędu, prowadzi obsługę kancelaryjną, ewidencję środków trwałych oraz archiwizację dokumentów.
 

DZIAŁ EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ

parter, p. 9   - Zdzisława Najdecka - Kierownik, tel. 17 25 00 121
parter, p. 1   - Anna Świder - Zastępca Kierownika, tel. 17 25 00 111
I piętro, p.17 - Beata Pszona – Z- ca Kierownika, tel. 17 25 00 140

parter, p. 1 - wydawanie zaświadczeń, wyrejestrowanie z ewidencji osób bezrobotnych, dodatek aktywizacyjny, stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki, załatwianie wszelkich innych spraw,
tel. 17 25 00 110/130/113

parter, p.9 - rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy, tel. 17 25 00 121/122/123
                 - rejestracja przez Internet, tel. 17 25 00 124/125

parter, p.6 - informacja – tel. 17 25 00 150

I piętro, p.17 - listy wypłat zasiłków i innych świadczeń, tel. 17 25 00 155/112;
                      informacje PIT-11, tel. 17 25 00 156
I piętro, p. 17a - program Płatnik, tel. 17 25 00 157/158
I piętro, p. 20 - prowadzenie postępowań w sprawach nienależnie pobranych świadczeń i nieprawidłowości w posiadaniu statusu osoby bezrobotnej, tel. (17) 25 00 151/168/169

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę