Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.182,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2019r.

Wykres Stopa bezrobocia
  •   Materiały wideo
  •   Biuletyny PUP w Rzeszowie
Czytaj więcej w temacie: Publikacje
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje o realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.   Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy ...

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje o realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn.: "Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (IV)".   Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych...

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje o przystąpieniu do realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn.: "Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (III)".   Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób...

Aktualizacja: 10.07.2018   Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie kontynuuje realizację projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (III)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.   Oś...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę