Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Nagłówek

Aktualności

Nabór wniosków o refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - RPO WP

W dniu 03.09.2019 r. odbędzie się nabór wniosków – na 10 stanowisk pracy – w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanego bezrobotnego dla podmiotów prowadzących działalność  gospodarczą.   Refundacja będzie finansowana w ramach projektu pn.: „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż....

Nabór wniosków o refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - PO WER

W dni 02.09.2019 r. odbędzie się nabór wniosków - na 15 stanowisk pracy - w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.   Refundacja będzie finansowana w ramach projektu pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie...

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

W związku z otrzymaniem decyzji MRPiPS o przystąpieniu PUP w Rzeszowie do realizacji Programu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi, informujemy, że w dniu 30.08.2019 r. ( tylko i wyłącznie w tym dniu ) będą przyjmowane wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności...

Nabór wniosków w ramach środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego  na sfinansowanie kształcenia ustawicznego.   Termin...

Praca w Niemczech

Zapraszamy na spotkanie z Agencją Pracy Dako Job Center, która poszukuje chętnych do pracy w Niemczech. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 20 sierpnia 2019 r. godz. 10:00...

Bon na zasiedlenie - przypomnienie

Przypominamy o trwającym naborze wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (IV)" , Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program...

Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych - PO WER - przypomnienie

Przypominamy o trwającym naborze wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (IV)" w ramach Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój...

Nabór wniosków na staż - PO WER

W dniach od 25.07.2019 r. do 31.07.2019 r. będą przyjmowane wnioski o zorganizowanie stażu w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (IV)", Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój...

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu - RPO WP

W dniach od 25.07.2019 r. do 31.07.2019 r. odbędzie się nabór wniosków   o zorganizowanie stażu w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (V)" realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2014-2020, Oś priorytetowa...

Obchody Święta Policji

18 lipca 2019 r. funkcjonariusze i pracownicy Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie obchodzili swoje święto. W tym roku obchody te miały wyjątkowo uroczysty charakter, co...

Wyświetlanie 1 - 10 z 207 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę