Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Nagłówek

Aktualności

Warsztaty cukiernicze i stolarskie

Informujemy, że prowadzona jest rekrutacja na warsztaty cukiernicze i stolarskie organizowane od lipca 2019 r. do marca 2020 r. przez Centrum Integracji Społecznej w Rzeszowie. Do udziału w zajęciach zapraszamy osoby długotrwale bezrobotne z  terenu miasta Rzeszowa. W okresie uczestnictwa w zajęciach wypłacane jest...

Nabór wniosków na staż - PO WER

W dniach od 28.06.2019 r. do 12.07.2019 r. będą przyjmowane wnioski o zorganizowanie stażu w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (IV)", Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój...

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu - RPO WP

W dniach od 28.06.2019 r. do 05.07.2019 r. odbędzie się nabór wniosków   o zorganizowanie stażu w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (V)" realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2014-2020, Oś priorytetowa...

Solidny Pracodawca Roku - ogólnopolski konkurs

W 2019 r. po raz 17 przeprowadzamy jest ogólnopolski konkurs o tematyce pracowniczej- Solidny Pracodawca Roku. Celem programu jest wyłonienie najlepszych pracodawców w...

Informacje o zawodach - Infodoradca+

W ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+" powstało 1000 opisów zawodów, które są dostosowane do aktualnych potrzeb IRP, osób poszukujących pracy, chcących się przekwalifikować, czy też zaplanować...

Zmiana dotycząca ustalania profilu pomocy dla osoby bezrobotnej

Informujemy, że 14 czerwca 2019 r . weszła w życie ustawa z dnia 26 kwietnia 2019r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ustawa ta określa sposób udzielania osobom bezrobotnym pomocy określonej w ustawie, tj. usług i instrumentów rynku pracy. Zniesiony został obowiązek ustalania przez...

Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych - RPO WP - przypomnienie

Przypominamy o trwającym naborze wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (V)" realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny...

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu - RPO WP

W dniach od 13.06.2019 r. do 21.06.2019 r. odbędzie się nabór wniosków   o zorganizowanie stażu w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (V)" realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2014-2020, Oś priorytetowa...

Nabór wniosków na staż - PO WER

W dniach od 13.06.2019 r. do 21.06.2019 r. będą przyjmowane wnioski o zorganizowanie stażu w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (IV)", Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój...

Nabór wniosków na staż - PO WER

W dniach od 24.05.2019 r. do 31.05.2019 r. będą przyjmowane wnioski o zorganizowanie stażu w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (IV)", Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój...

Wyświetlanie 1 - 10 z 195 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę