Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Nagłówek

Aktualności

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu FP - przypomnienie

Przypominamy o trwającym naborze wniosków o zorganizowanie stażu w ramach środków z rezerwy Funduszu Pracy na realizację programu regionalnego. Nabór dotyczy wyłącznie osób długotrwale bezrobotnych, w wieku 30-50 lat , zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie z ustalonym II profilem pomocy. Wnioski...

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu - RPO WP

Od dnia 18.05.2018 r. do wyczerpania środków odbędzie się nabór wniosków   o zorganizowanie stażu w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (IV)" realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2014-2020, Oś...

Staż w placówkach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Informujemy o wznowieniu składania dokumentów aplikacyjnych na staż w placówkach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniach od 15.06.2018 r. do 19 .06.2018r. CV można składać osobiście w Centrum Aktywizacji Zawodowej,  Rzeszów, al. Batalionów Chłopskich 7,  pokój 17, I piętro lub przesłać na...

Nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych - PO WER

Od dnia 14.06.2018 r. do wyczerpania limitu środków  odbędzie się nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (III)" w ramach Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych,...

Zaangażowanie środków na organizację prac interwencyjnych z Funduszu Pracy

Informujemy, że środki  na organizację prac interwencyjnych  z Funduszu Pracy zostały w całości zaangażowane. Forma ta będzie  realizowana w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przy czym informacje o naborach wniosków podane zostaną...

Nabór wniosków o refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - PO WER

W dniach od 25.06.2018 r. do 27.06.2018 r. odbędzie się nabór wniosków o refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą . Refundacja będzie finansowana w ramach projektu pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez...

Nabór wniosków na staż - PO WER

W dniach od 11.06.2018 r. do 15.06.2018 r.  odbędzie się nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (III)", Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja...

10-lecie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej

29 maja 2018 r. miały miejsce uroczyste obchody jubileuszu 10-lecia działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej. Z tej okazji w Sanktuarium Matki Bożej...

50 lat kształcenia w zawodach budowlanych w Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie

23 maja 2018r. Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie obchodził jubileusz 50 lat kształcenia w zawodach budowlanych. Była to okazja do złożenia dyrekcji...

Nabór wniosków o refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - FP

W dniu 11.06.2018 r. (tylko i wyłącznie) odbędzie się  nabór wniosków o refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Refundacja będzie finansowana ze środków rezerwy Funduszu Pracy na realizację: "Programu...

Wyświetlanie 11 - 20 z 99 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę