Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Nagłówek

Aktualności

Przypomnienie o naborze wniosków na prace interwencyjne - PO WER

Przypominamy o trwającym naborze wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (III)" w ramach Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój...

Przypomnienie o naborze wniosków na prace interwencyjne - RPO WP

Przypominamy o trwającym naborze wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (IV)" realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII...

Zamknięcie naboru wniosków o zorganizowanie stażu - RPO WP

W związku z pełnym zaangażowaniem środków z dniem 24.08.2018 r. zamyka się nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach środków z projektu pn.: „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (IV)" realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na...

Nabór wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - RG/2018

W terminie od 29.08.2018 r. do 31.08.2018 r. odbędzie się  nabór wniosków na 10 stanowisk pracy w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Refundacja będzie finansowana ze środków z rezerwy...

Nabór wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - PO WER

W terminie od 29.08.2018 r. do 31.08.2018 r. odbędzie się nabór wniosków na 30 stanowisk pracy   - w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą .   Refundacja będzie finansowana w ramach...

Nabór wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - RPO WP

W terminie od 29.08.2018 r. do 31.08.2018 r. odbędzie się nabór wniosków - na 25 stanowisk pracy   - w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą .   Refundacja będzie finansowana w ramach projektu...

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej - PO WER

Informujemy, że w dniu 24.08.2018 r. (tylko i wyłącznie w tym dniu) będą przyjmowane wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej . Pozytywnie rozpatrzonych będzie 35 wniosków, które otrzymają największą liczbę punktów .   Nabór dotyczy osób bezrobotnych , w...

Zamknięcie naboru wniosków o zorganizowanie stażu - FP

W związku z pełnym zaangażowaniem środków z dniem 03.08.2018 r. zamyka się nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach środków z rezerwy Funduszu Pracy na realizację programu regionalnego aktywizacja zawodowa długotrwale bezrobotnych w wieku 30-50 lat. ...

Święto Policji

26 lipca 2018 roku na rzeszowskim rynku funkcjonariusze i pracownicy Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie obchodzili swoje święto. Wręczeniu odznaczeń i aktów mianowania na...

Targi pracy - Hilton Garden Inn w Rzeszowie

Hilton Garden Inn w Rzeszowie zaprasza osoby zainteresowane karierą w hotelarstwie na targi pracy, które odbędą się 25.07.2018r. (środa) w godzinach 15.30 - 18.00. Szczegóły w...

Wyświetlanie 11 - 20 z 118 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę