Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Nagłówek

Aktualności

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu - RPO WP

W dniach od 24.05.2019 r. do 31.05.2019 r. odbędzie się nabór wniosków   o zorganizowanie stażu w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (V)" realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2014-2020, Oś...

Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych - RPO WP - przypomnienie

Przypominamy o trwającym naborze wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (V)" realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII...

Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych - POWER - przypomnienie

Przypominamy o trwającym naborze wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (IV)" w ramach Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój...

Nabór wniosków na bon szkoleniowy - PO WER

Ogłaszamy nabór wniosków na bon szkoleniowy . Powyższa forma jest realizowana w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (IV)" , Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. ...

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu - RPO WP

W dniach od 13.05.2019 r. do 17.05.2019 r. odbędzie się nabór wniosków   o zorganizowanie stażu w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (V)" realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2014-2020, Oś...

Nabór wniosków na staż - PO WER

W dniach od 13.05.2019 r. do 17.05.2019 r. będą przyjmowane wnioski o zorganizowanie stażu w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (IV)", Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój...

Bezpłatna pomoc prawna i psychologiczna osobom pokrzywdzonym przestępstwem między innymi przestępstwem wobec pracowników jak i pracodawców.

Informujemy, że Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach dofinansowania ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości prowadzi pomoc osobom pokrzywdzonym...

Bon na zasiedlenie - przypomnienie

Przypominamy o trwającym naborze wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (IV)" , Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny...

Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych - POWER - przypomnienie

Przypominamy o trwającym naborze wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (IV)" w ramach Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój...

Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych - RPO WP - przypomnienie

Przypominamy o trwającym naborze wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (V)" realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII...

Wyświetlanie 11 - 20 z 195 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę