Aktualność - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Powrót

NABÓR WNIOSKÓW O POŻYCZKĘ NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH LUB PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę