Aktualność - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Powrót

Informacja dot. zmian w umowach: o dofinansowanie, udzielenie pożyczek i udzielenie dotacji w zw. z ustawą z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę