Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik działu administracyjno-gospodarczego
Kod: 121901
Synteza: Odpowiada za funkcjonowanie administracji w firmie; organizuje pracę biura przez nadzorowanie i kontrolowanie działań podległych pracowników obsługi biurowej; nadzoruje zaopatrzenie biura w niezbędne materiały biurowe, urządzenia i wyposażenie biurowe; dba o optymalizację procesów i kosztów zarządzania majątkiem firmy; nadzoruje procesy inwestycyjne, transport oraz koordynuje pracę podległych pracowników.
Zadania zawodowe:
 • organizowanie sprawnej pracy biura, w tym tworzenie i pełnienie nadzoru nad przestrzeganiem odpowiednich procedur;
 • tworzenie i pełnienie nadzoru nad przestrzeganiem procedur, np. w zakresie zamawiania i wydawania materiałów biurowych;
 • nadzorowanie zaopatrzenia w artykuły niezbędne dla funkcjonowania biura,
  w tym papier i materiały eksploatacyjne do drukarek;
 • kontrolowanie kosztów administracyjnych oraz realizowanie budżetu działu administracji;
 • uczestniczenie w opracowaniu budżetu administracyjnego firmy;
 • nadzorowanie spraw gospodarczych, inwestycji, transportu, magazynu itp. niezwiązanych z działalnością podstawową firmy lub instytucji;
 • organizowanie pracy firm współpracujących – dostawców (np. firm remontowo-budowlanych, serwisowych, kurierskich itp.);
 • kontrolowanie realizacji umów zawartych w obszarze administracyjno-gospodarczym;
 • nadzorowanie pracy podległego personelu, w tym pracowników administracyjno-biurowych, sekretariatu itp.;
 • motywowanie pracowników i rozliczanie ich pracy;
 • szkolenie i nadzorowanie rozwoju podległych pracowników działu administracyjno-gospodarczego;
 • doskonalenie kompetencji własnych;
 • zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • nadzorowanie prowadzenia szkoleń z zakresu bhp;
 • budowanie wizerunku firmy na zewnątrz;
 • budowanie wizerunku firmy na zewnątrz.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę