Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Towaroznawca
Kod: 214110
Synteza: Bada cechy i właściwości towarów i produktów przemysłowych, rolniczych i żywnościowych, spożywczych, kosmetycznych oraz analizuje czynniki wpływające na ich jakość;
ochrania i kontroluje ich jakość, opracowuje standardy i atestuje wyroby;
zarządza jakością towarów;
dokonuje ich oceny w różnych segmentach gospodarki narodowej: w rolnictwie, przemyśle, handlu, transporcie, gospodarce magazynowej, oddziałach kontroli towarowo-celnej i sanitarnej.
Zadania zawodowe: dokonywanie oceny jakości towarów pod kątem: ich pochodzenia i sposobu otrzymywania towarów, ich użyteczności, warunków otoczenia, które wpływają na jakość towarów;
dokonywanie oceny cech i właściwości towarów i produktów za pomocą jednego lub kilku zmysłów (analiza sensoryczna) w warunkach zapewniających dokładność i prawidłowość wyników;
badanie towarów i produktów określających ich techniczne parametry (konstrukcja i technologia) wyrobu, użytkowe (funkcjonalność, bezpieczeństwo użytkowania oraz niezawodność wyrobu) oraz cechy estetyczne;
kwalifikowanie towarów i produktów do odpowiedniej klasy jakościowej, gatunku;
dbałość o utrzymanie w określonych granicach jakości towarów lub produktów pod rygorem utraty ich wartości użytkowej (tzw. analiza cech krytycznych);
analizowanie czynników wpływających na jakość towarów i produktów z nich wykonanych, ich wartość i cenę;
stosowanie metod badawczych z dziedziny chemii analitycznej, fizyki, mechaniki, elektroniki, biochemii, mikrobiologii, botaniki, zootechniki i ichtiologii w celu poznania składu chemicznego towarów, ochrony towarów przed zniszczeniem, ich opakowaniem, transportem i przechowywaniem;
zabezpieczanie towarów i produktów przed wpływem warunków klimatycznych lub innych niekorzystnych warunków w czasie eksploatacji, transportu lub przechowywania;
opracowywanie ekspertyz, wydawanie atestów i certyfikatów potwierdzających jakość wyprodukowanej żywności, produktów kosmetycznych itp.;
dokonywanie odbioru jakościowego towarów;
opracowywanie strategii logistycznych zapewniających jakość przechowywanych i transportowanych produktów;
opracowywanie strategii rynkowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, przetwórstwa i obsługi rynków o różnym charakterze własności.
Dodatkowe zadania zawodowe: pełnienie funkcji Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę