Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Inżynier inżynierii środowiska – instalacje sanitarne
Kod: 214303
Synteza: Projektuje, opracowuje i ulepsza koncepcje i metody działania instalacji dostarczających ciepłej i zimnej wody, instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wentylacyjnych; kieruje działaniem i utrzymaniem systemów instalacji sanitarnych w obiektach budowlanych; doradza w sprawach technicznych aspektów stosowanych urządzeń i materiałów, szczególnie w rozwiązaniach nowatorskich.
Zadania zawodowe: - doradzanie w projektowaniu systemów instalacji sanitarnych stosowanych w obiektach budowlanych oraz opracowywanie projektów instalacji sanitarnych;
- zbieranie informacji o instalacjach, urządzeniach i elementach stosowanych w instalacjach sanitarnych wykorzystywanych w budownictwie;
- branie udziału w ustanawianiu standardów kontroli i procedur, norm, warunków technicznych zapewniających sprawne funkcjonowanie i bezpieczeństwo instalacji sanitarnych;
- lokalizowanie i diagnozowanie wadliwie działających instalacji sanitarnych lub ich elementów;
- studiowanie i doradzanie w zakresie technicznych aspektów zastosowanych materiałów i armatury do budowy instalacji sanitarnych;
- opracowywanie wytycznych projektowania oraz warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji sanitarnych;
- dokonywanie porównań analitycznych stosowania różnych materiałów i wyposażenia w instalacjach sanitarnych;
- wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
- nadzorowanie innych pracowników w sferze projektowania i wykonawstwa budowlanego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę