Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Inżynier włókiennik
Kod: 214919
Synteza: Planuje, organizuje i nadzoruje przemysłowe procesy wytwarzania wyrobów włókienniczych: przędzalniczych, tkackich, dziewiarskich, odzieżowych, włóknin i przędzin oraz prowadzi prace badawcze i projektowe dotyczące struktury i technologii wyrobów włókienniczych.
Zadania zawodowe: - opracowywanie dokumentacji procesów wyodrębniania włókien z roślin lnu i konopi;
- opracowywanie dokumentacji dotyczącej struktury, technologii wytwarzania i badania wyrobów włókienniczych;
- projektowanie i opracowywanie dokumentacji dotyczącej wzorca odzieży oraz procesów technologicznych i produkcyjnych wytwarzania wyrobów odzieżowych z płaskich materiałów włókienniczych i ze skór;
- opracowywanie dokumentacji procesów bielenia, drukowania i końcowego wykańczania włókien i wyrobów włókienniczych oraz konserwowania wyrobów odzieżowych i skórzanych;
- opracowywanie dokumentacji dotyczącej pracy i eksploatacji maszyn i urządzeń;
- nadzorowanie i ocenianie przebiegu procesów technologicznych i produkcyjnych, ocenianie jakości wyrobów i pracy maszyn, ustalanie przyczyn występujących nieprawidłowości oraz podejmowanie działań w celu ich likwidacji;
- określanie standardów jakości dla surowców i wyrobów oraz procedur kontroli;
- prowadzenie prac badawczych, projektowych, wdrożeniowych i rozwojowych w dziedzinie włókiennictwa;
- opracowywanie założeń techniczno-technologicznych budowy, rozbudowy lub modernizacji zakładów przemysłu włókienniczego;
- utrzymywanie kontaktów zawodowych i konsultowanie się z innymi odpowiednimi specjalistami oraz studiowanie literatury fachowej, celem rozwiązywania istniejących problemów oraz wdrażania postępu;
- opracowywanie artykułów, naukowych referatów i raportów;
- organizowanie pracy i przydzielanie zadań zespołom pracowników, nadzorowanie i ocenianie wykonania zadań.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę