Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Nanotechnolog (inżynier nanostruktur)
Kod: 214923
Synteza: Realizuje zadania zawodowe związane z inżynierią materiałową i nanotechnologią oraz dziedzinami pokrewnymi; rozwiązuje problemy technologiczne i naukowe związane z wytwarzaniem i zastosowaniami nanostruktur; odpowiada za rzetelną ocenę tendencji na rynku nanoproduktów oraz działa na rzecz ich komercjalizacji.
Zadania zawodowe:
  • tworzenie, badanie i analizowanie różnego rodzaju struktur na poziomie pojedynczego atomu lub cząsteczki z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury badawczej i pomiarowej;
  • projektowanie i budowanie urządzeń i systemów o nanometrycznych rozmiarach;
  • podejmowanie działań prowadzących do zmiany właściwości materiałów;
  • identyfikowanie procesów i zjawisk fizycznych najistotniejszych dla badanych problemów związanych z wytwarzaniem i zastosowaniami nanostruktur;
  • planowanie i przeprowadzanie eksperymentów oraz krytycznych analiz wyników pomiarów;
  • formułowanie wniosków i opinii z prowadzonych eksperymentów i badań;
  • prowadzenie rzetelnej oceny tendencji na rynku nanoproduktów oraz podejmowanie działań na rzecz ich komercjalizacji.
Dodatkowe zadania zawodowe:
  • projektowanie i budowanie przyrządów pomiarowych nanoproduktów.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę