Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Nauczyciel akademicki – nauki leśne
Kod: 231007
Synteza: Prowadzi zajęcia dydaktyczne w swojej specjalności w zakresie nauk leśnych na poziomie wyższym; przygotowuje książki, skrypty i środki dydaktyczne do prowadzonych zajęć; zajmuje się badaniami naukowymi w zakresie drzewnictwa i leśnictwa i publikuje wyniki tych badań oraz wykorzystuje je w dydaktyce; w zależności od posiadanego stopnia naukowego sprawuje opiekę nad młodymi pracownikami naukowymi; bierze udział w życiu naukowym uczelni, towarzystw naukowych oraz występuje z referatami na kongresach i konferencjach naukowych.
Zadania zawodowe: planowanie i przygotowywanie programów kształcenia z zakresu drzewnictwa i leśnictwa;
opracowywanie, weryfikowanie i wdrażanie skutecznych i sprawnych metod nauczania;
projektowanie, weryfikowanie i wdrażanie nowych technik i technicznych środków dydaktycznych;
wygłaszanie wykładów, prowadzenie seminariów i zajęć praktycznych oraz realizowanie innych form kształcenia;
przeprowadzanie kolokwiów i egzaminów oraz wystawianie ocen;
przygotowywanie podręczników akademickich i skryptów;
prowadzenie prac badawczych i analitycznych związanych z gospodarką leśną, hodowlą i ochroną lasu;
opracowywanie i wdrażanie nowych technologii w leśnictwie;
opracowywanie ekspertyz dotyczących zagrożeń dla zdrowotności lasów oraz sposobów zwalczania szkodników upraw leśnych;
udział w życiu naukowym uczelni, towarzystw naukowych oraz występowanie na kongresach, sympozjach i konferencjach naukowych;
sprawowanie opieki nad młodymi pracownikami naukowymi oraz studentami wyższych lat studiów i doktorantami;
uczestniczenie w podejmowaniu decyzji dotyczących polityki budżetowej, kadrowej, naukowej lub działalności dydaktycznej uczelni, wydziału, instytutu czy katedry.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę