Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Menedżer zawartości serwisów internetowych
Kod: 262205
Synteza:
Menedżer zawartości serwisów internetowych pozyskuje, weryfikuje, przetwarza i optymalizuje informacje oraz publikuje je w serwisach internetowych.
Menedżer zawartości serwisów internetowych jest zawodem o charakterze usługowym. Celem pracy menedżera jest pozyskanie informacji, ich selekcja, przetworzenie oraz opublikowanie na stronie internetowej. Menedżer pozyskuje informacje z różnych dostępnych mu źródeł, np. innych działów organizacji lub wyszukuje je w źródłach internetowych za pomocą narzędzi wyszukiwawczych, w zasobach ogólnodostępnych oraz płatnych i wymagających uprawnień dostępu. Treści otrzymane w formie tradycyjnej (drukowanej) zamienia na postać cyfrową, korzystając z edytorów tekstów oraz skanerów. Menedżer zapoznaje się z pozyskanymi informacjami oraz dokonuje ich selekcji pod kątem merytorycznym i rodzajowym ze względu na misję organizacji. Wyselekcjonowane treści przechowuje (kataloguje), wykorzystując dostępne narzędzia informatyczne (dokumenty, bazy danych). Otrzymane treści przetwarza (optymalizuje) na potrzeby Internetu zgodnie z wymaganiami wyszukiwarek internetowych oraz publikuje na stronie internetowej zgodnie z otrzymanymi wytycznymi. Menedżer odpowiedzialny jest za właściwe wykorzystanie pozyskanych lub otrzymanych informacji, dba o to, aby treści, które publikuje były zgodne ze statusem organizacji oraz zgodne z prawem. Do publikowania treści wykorzystuje dostępne narzędzia informatyczne tj. systemy zarządzania treścią (CMS), języki opisu strony internetowej (np.: HTML, PHP). Menedżer odpowiada również za poprawność językową, zgodność tekstów z zasadami gramatycznymi i interpunkcyjnymi oraz za wykorzystanie treści zgodnie z prawem autorskim i prawami pokrewnymi.
Zadania zawodowe:
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska;
  • wyszukiwanie informacji;
  • analizowanie i selekcjonowanie informacji pod kątem przydatności i zgodności z założeniami;
  • redagowanie i przygotowywanie informacji do zamieszczenia w serwisach internetowych;
  • publikowanie informacji w serwisach internetowych;
  • modyfikowanie, moderowanie i edytowanie zawartości serwisów internetowych;
  • optymalizowanie zawartości serwisów internetowych pod kątem wyszukiwarek internetowych;
  • przygotowywanie materiałów audiowizualnych.
Do wykonywania zawodu menedżera zawartości serwisów internetowych preferowane jest wykształcenie wyższe pierwszego stopnia, chociaż w indywidualnych przypadkach zawód mogą wykonywać również osoby z wykształceniem średnim. Zawód może być równie dobrze wykonywany przez absolwentów kierunków humanistycznych, jak i ścisłych, gdyż wykonywane zadania zawierają elementy będące przedmiotem kształcenia zarówno na kierunkach ścisłych, społecznych i humanistycznych. Do wykonywania zawodu nie są wymagane specjalistyczne uprawnienia ani też certyfikaty. Przydatna jest umiejętność posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie w podstawowym zakresie.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę