Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Twórca ludowy
Kod: 265901
Synteza: Tworzy oryginalne i indywidualne dzieła w oparciu o regionalne tradycje ludowe, na podstawie umiejętności nabytych w drodze bezpośredniego przekazu twórczości ludowej.
Zadania zawodowe:
 • tworzenie i upowszechnianie sztuki wyobrażeniowej: malarstwa i rzeźby ludowej, tworzenie i upowszechnianie artystycznego rękodzieła ludowego
  w zakresie: tkactwa, hafciarstwa, garncarstwa, plecionkarstwa, kowalstwa, snycerstwa, zabawkarstwa, zdobnictwa bibułkowego, plastyki obrzędowej, ludowych instrumentów muzycznych, tworzenie i upowszechnianie muzyki, tańca i śpiewu ludowego oraz literatury ludowej z zachowaniem dbałości
  o wartość artystyczną;
 • upowszechnianie twórczości ludowej poprzez pokazy, ekspozycje, warsztaty, wystawy, kiermasze, targi, spotkania itp., współdziałanie w tym zakresie
  z instytucjami zajmującymi się ochroną i upowszechnianiem sztuki ludowej
  w kraju i za granicą;
 • wydobywanie i utrwalanie podań, baśni, legend ludowych, pieśni, przyśpiewek i obyczajów oraz zbieranie i zabezpieczanie dorobku piśmiennictwa, folkloru i sztuki ludowej;
 • zaopatrywanie się w instrumenty, narzędzia i surowce niezbędne
  w uprawianej dziedzinie sztuki ludowej;
 • utrzymywanie kontaktów z instytucjami wspierającymi artystów ludowych
  w celu pozyskiwania środków i pomocy organizacyjnej w uprawianiu danej dziedziny sztuki ludowej;
 • publikowanie własnego dorobku twórczego z zakresu pisarstwa, plastyki, muzyki i innych dyscyplin w formie książek, albumów, wydawnictw audiowizualnych itp.;
 • przestrzeganie praw autorskich twórców ludowych w stosunku do dzieł będących przedmiotem prawa autorskiego;
 • rozwijanie kultury wsi ze szczególnym uwzględnieniem elementów kultury ludowej;
 • przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, przepisów bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie tworzenia i produkcji twórczości ludowej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę