Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Projektant systemów alarmowych
Kod: 311406
Synteza: Odpowiada za wykonywanie projektów systemów alarmowych;
zajmuje się doradztwem technicznym oraz analizą zagrożeń i ryzyka użytkowania danego systemu alarmowego.
Zadania zawodowe: dokonywanie kwalifikacji obiektu ze względu na klasę zagrożeń i klasę systemu alarmowego;
dokonywanie analizy zagrożeń i słabych punktów obiektu oraz proponowanie rozwiązania w zakresie instalacji systemu alarmowego;
analizowanie możliwości technicznych projektowanych systemów alarmowych;
sporządzanie kosztorysów wykonania projektu i montażu systemu alarmowego;
obsługiwanie programów do projektowania instalacji niskoprądowych;
sporządzanie dokumentacji projektowej i podwykonawczej systemu alarmowego;
projektowanie systemów niskoprądowych teletechnicznych i zabezpieczeń technicznych, tj. SAP, DSO, LAN, SSWiN, CCTV, SKD;
tworzenie projektu technicznego systemu alarmowego, który jest podstawą do opracowania terminarza wykonania danego systemu;
planowanie szczegółów wykonania instalacji przewodowej, montażu oraz dokonywanie oceny zapotrzebowania na materiały instalacyjne;
nadzorowanie przebiegu prac instalacyjnych i montażowych oraz wdrażanie ewentualnych korekt i modernizacji w systemie alarmowym;
uczestniczenie w testach w zakresie funkcjonalności i wydajności danego systemu alarmowego;
wprowadzanie niezbędnych zmian do projektu systemu alarmowego;
przeprowadzanie szkoleń i opracowywanie instrukcji użytkowania systemu alarmowego.
Dodatkowe zadania zawodowe: instalowanie i konserwacja systemów alarmowych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę