Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik urządzeń dźwigowych
Kod: 311940
Synteza: Organizuje i wykonuje montaż, konserwuje i modernizuje urządzenia dźwigowe takie jak: dźwigi osobowe i towarowe z napędem elektrycznym i hydraulicznym, dźwigi budowlane, urządzenia dla osób niepełnosprawnych oraz schody i chodniki ruchome.
Zadania zawodowe:
 • posługiwanie się dokumentacją techniczną oraz instrukcjami montażu urządzeń dźwigowych;
 • montowanie, instalowanie i uruchamianie nowych urządzeń dźwigowych;
 • wykonywanie przeglądów technicznych, ustalanie przyczyn niesprawności poszczególnych układów, zespołów i mechanizmów urządzeń dźwigowych;
 • wykonywanie napraw bieżących, średnich i głównych maszyn i urządzeń dźwigowych z zachowaniem wymogów technologii napraw;
 • dokonywanie napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych urządzeń dźwigowych;
 • podejmowanie natychmiastowych działań w przypadku zidentyfikowania zagrożenia wynikających z pracy urządzeń dźwigowych oraz wprowadzanie procedury postępowania w danym przypadku;
 • ustalanie na podstawie oceny stanu technicznego zakresu i metody naprawy urządzeń dźwigowych;
 • dokonywanie modernizacji urządzeń dźwigowych;
 • demontowanie maszyn i urządzeń dźwigowych na zespoły i części przy wykorzystaniu narzędzi i przyrządów ślusarskich oraz specjalistycznych;
 • przeprowadzanie konserwacji i zabezpieczeń antykorozyjnych oraz wymienianie płynów eksploatacyjnych z zachowaniem wymogów ochrony środowiska naturalnego;
 • montowanie po naprawach zespołów, mechanizmów oraz osprzętu w gotowe urządzenia dźwigowe;
 • kontrolowanie jakości wykonanych prac zgodnie z dokumentacją techniczną;
 • sprawdzanie poprawności działania maszyn i urządzeń dźwigowych, prowadzenie drobnych napraw, zgłaszanie awarii;
 • sporządzanie dokumentacji technicznej wykonywanych napraw oraz dokumentacji warsztatowej;
 • instruowanie użytkowników (operatorów) o zasadach i wymogach prawidłowej eksploatacji urządzeń dźwigowych;
 • uczestniczenie w badaniach okresowych urządzeń dźwigowych prowadzonych przez Urząd Dozoru Technicznego;
 • stosowanie programów komputerowych wspomagające wykonywanie zadań;
 • przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie montażu
  i serwisowania urządzeń dźwigowych;
 • organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę