Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Mistrz produkcji w przemyśle drzewnym
Kod: 312202
Synteza: Zarządza i koordynuje pracą zespołu operatorów maszyn i urządzeń do obróbki drewna, monterów wyrobów z drewna oraz innych pracowników w ramach produkcji drzewnej; odpowiada za realizację planów produkcyjnych wyznaczonych dla podległego zespołu.
Zadania zawodowe:
 • planowanie i optymalizowanie procesu produkcji wyrobów z drewna, w tym opracowywanie dokumentacji technologicznej wyrobów oraz uczestniczenie w projektowaniu konstrukcji nowych wyrobów;
 • nadzorowanie procesu produkcji drzewnej zgodnie z obowiązującymi normami i parametrami;
 • realizowanie planów produkcyjnych zgodnie z założeniami technologicznymi
  i jakościowymi;
 • dobieranie metod i środków oraz nadzorowanie procesu zabezpieczania drewna i tworzyw drzewnych przed wpływem czynników atmosferycznych, grzybów i szkodników;
 • kontrolowanie i koordynowanie kolejnych etapów procesu produkcji wyrobów z drewna w celu zapewnienia optymalizacji kosztowej, nieprzerwanego przebiegu produkcji i zapewnienia odpowiednich standardów jakościowych produktów;
 • sprawowanie nadzoru nad prawidłową obsługą narzędzi, obrabiarek, linii obróbczych i produkcyjnych przez podległych pracowników;
 • monitorowanie i kontrolowanie pracy urządzeń technologicznych, pomocniczych, systemów ppoż. i bezpieczeństwa;
 • reagowanie na pojawiające się zaburzenia technologiczne oraz sytuacje awaryjne;
 • ustalanie planów napraw, zgłaszanie usterek do służb utrzymania ruchu oraz rozwiązywanie problemów powstających w maszynach i urządzeniach do obróbki drewna;
 • współpracowanie ze służbami utrzymania ruchu w zakresie utrzymania maszyn i urządzeń w odpowiednim stanie i gotowości produkcyjnej;
 • zarządzanie oraz organizowanie pracy podległego personelu (np. zespołu stolarzy, operatorów pilarek do pozyskiwania tarcicy, operatorów pras, operatorów sklejarek płyt stolarskich, operatorów skrawarek, operatorów spajarek okleiny i łuszczki, operatorów strugarek i frezarek itp.);
 • koordynowanie pracy podległego zespołu z pozostałymi wydziałami produkcji oraz działami pośrednimi, takimi jak dział zaopatrzenia, logistyki itp.;
 • stosowanie i udoskonalanie systemu zarządzania jakością ISO;
 • tworzenie harmonogramów czasu pracy, ewidencjonowanie czasu pracy oraz planowanie urlopów pracowniczych;
 • indywidualne zlecanie zadań pracownikom i ich rozliczanie z wykorzystaniem stosowanych w zakładzie narzędzi planistycznych, w tym komputerowych systemów zarządzania;
 • motywowanie, szkolenie (w tym planowanie i prowadzenie szkoleń stanowiskowych) oraz ocenianie podległych pracowników;
 • rozwiązywanie problemów związanych z organizacją pracy (w tym podejmowanie działań ukierunkowanych na poprawę organizacji i metod pracy), dbanie o współpracę w zespole;
 • utrzymanie założonych kosztów produkcji drzewnej;
 • raportowanie wyników produkcyjnych;
 • zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad etyki, ergonomii oraz przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • tworzenie raportów, analiz i prognoz dotyczących obszaru planowania produkcji drzewnej;
 • uczestniczenie w planowaniu budżetu zakładu przemysłu drzewnego;
 • budowanie pozytywnego wizerunku firmy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę