Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Mistrz produkcji w przemyśle samochodowym
Kod: 312207
Synteza:
Mistrz produkcji w przemyśle samochodowym organizuje, nadzoruje i kontroluje prawidłowy przebieg procesu produkcyjnego.
Mistrz produkcji w przemyśle samochodowym jest zawodem o charakterze produkcyjnym. Celem pracy mistrza jest realizacja planu produkcyjnego zgodnie z obowiązującymi normami, zapewniająca zakładaną jakość oraz ilość produkcji w ramach założonego czasu i kosztów. W razie stwierdzenia opóźnień w wykonaniu planu lub wystąpienia niezgodności mistrz produkcji w przemyśle samochodowym podejmuje działania korygujące w celu usunięcia zagrożeń produkcyjnych. Mistrz produkcji w przemyśle samochodowym uczestniczy w projektach mających na celu uruchomienie nowej produkcji oraz wspiera pracowników podczas wdrażania nowych technologii. Nadzoruje przestrzeganie przepisów BHP i ochrony ppoż. Na podstawie bieżącego zużycia i planowanych potrzeb składa zapotrzebowanie na przyrządy, narzędzia, środki trwałe i środki produkcyjne niezbędne do zachowania ciągłości produkcji. Analizuje potrzeby kwalifikacyjne oraz aktualne kompetencje podległych pracowników i na ich podstawie planuje szkolenia lub sam przeprowadza szkolenia instruktażowe dla podległych pracowników (z przepisów, nowych technologii, instrukcji, norm, wytycznych itp.). Na bieżąco monitoruje osiągane wskaźniki jakości, analizuje błędy, na podstawie czego inicjuje działania korygujące i zapobiegawcze. Sugeruje zmiany technologiczne, konstrukcyjne i organizacyjne mające na celu poprawę procesu produkcyjnego oraz jego optymalizację. Nadzoruje właściwą segregację odpadów, eliminuje zagrożenia związane ze środowiskiem. Ponadto jest odpowiedzialny za terminowe i kompletne wypełnienie dokumentacji produkcyjnej oraz sporządza protokoły i sprawozdania.
Zadania zawodowe:
 • realizowanie planu produkcyjnego;
 • organizowanie codziennych czynności zawodowych;
 • nadzorowanie przestrzegania przepisów BHP i ochrony ppoż.;
 • zapewnianie środków produkcyjnych dla zachowania ciągłości produkcji;
 • monitorowanie jakości i analizowanie błędów jakościowych;
 • organizowanie szkoleń instruktażowych;
 • kontrolowanie stanu technicznego maszyn i urządzeń;
 • inicjowanie działań poprawy i optymalizacji procesu produkcyjnego;
 • realizowanie celów środowiskowych w procesie produkcyjnym;
 • prowadzenie dokumentacji produkcyjnej;
 • przygotowywanie protokołów i sprawozdań;
 • uczestniczenie w projektach wdrażających nowe technologie.
Pracodawcy najchętniej zatrudniają w zawodzie mistrza produkcji w przemyśle samochodowym osoby z wykształceniem minimum średnim technicznym, posiadające wieloletni staż pracy w branży samochodowej i doświadczenie w kierowaniu lub zarządzaniu niewielkim zespołem pracowników.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę