Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Mechanik statkowy żeglugi śródlądowej
Kod: 315101
Synteza: Nadzoruje i wykonuje zadania mające na celu sprawne funkcjonowanie siłowni statku oraz gotowość techniczną urządzeń napędowych i mechanizmów pomocniczych.
Zadania zawodowe: utrzymywanie siłowni statku w stanie pełnej gotowości technicznej;utrzymywanie w należytym stanie instalacji elektrycznej i dbanie o prawidłowe zabezpieczenie urządzeń elektrycznych;uruchamianie i odstawianie siłowni statku;utrzymywanie w gotowości eksploatacyjnej mechanizmów pokładowych;utrzymywanie w sprawności urządzeń sygnałowych, łączności wewnętrznej i alarmowych;kierowanie pracą załogi maszynowej;nadzorowanie przyjmowania na statek oraz kontrolowanie jakości i ilości materiałów pędnych i smarów;troska o należyty stan jakościowy i ilościowy narzędzi i części zamiennych;przestrzeganie i nadzór nad przestrzeganiem przez załogę maszynową przepisów bhp;prowadzenie dokumentów maszynowych oraz przestrzeganie terminów przeglądów technicznych;przygotowywanie dokumentacji remontowej;kierowanie załogą podczas prac remontowych;wykonywanie niektórych prac manewrowych i pokładowych.
Dodatkowe zadania zawodowe: - wykonywanie prac remontowych w warsztatach naprawczych silników spalinowych;
- kierowanie remontami siłowni statkowych podczas przerwy nawigacyjnej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę