Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Higienistka stomatologiczna
Kod: 325102
Synteza: Pod nadzorem lekarza prowadzi działalność higieniczno-profilaktyczną i w zakresie stomatologicznej oświaty zdrowotnej w poradniach stomatologicznych, gabinetach higieny szkolnej, poradniach dla kobiet i dzieci, ośrodkach zdrowia itp.
Zadania zawodowe: organizowanie i nadzorowanie, na zlecenie lekarza stomatologa, akcji profilaktyki fluorowej próchnicy zębów (w żłobkach, przedszkolach i szkołach), uczestniczenie w profilaktyce ortodontycznej;
uczestniczenie w badaniach profilaktycznych i epidemiologicznych, prowadzonych przez zespół stomatologiczny;
wykonywanie, na zlecenie lekarza stomatologa, zabiegów higieniczno-profilaktycznych w jamie ustnej pacjenta (np. czyszczenie z osadów nazębnych);
wykańczanie wypełnień amalgamatowych u dzieci i młodzieży, pędzlowanie zębów roztworami fluorowymi i innymi, płukanie jamy ustnej za pomocą specjalnej aparatury;
prowadzenie i wykonywanie ćwiczeń ortodontycznych;
obsługiwanie urządzeń i aparatury stomatologicznej;
prowadzenie instruktażu, pogadanek i porad indywidualnych dla dzieci, młodzieży i rodziców w zakresie higieny jamy ustnej i właściwego sposobu odżywiania się;
współdziałanie w akcjach propagandowo-profilaktycznych z rodzicami, opiekunami dzieci, wychowawcami i nauczycielami;
Dodatkowe zadania zawodowe: wykonywanie gazetek, plansz, organizowanie konkursów i innych akcji propagowania stomatologicznej edukacji zdrowotnej w różnych środowiskach (wśród dzieci, młodzieży i dorosłych);
uczestniczenie w działalności różnych towarzystw i instytucji na rzecz zdrowia zębów i jamy ustnej bądź prowadzenie tej działalności;
kontaktowanie się z centralnymi ośrodkami, wydającymi literaturę i druki propagujące stomatologiczna oświatę zdrowotną;
prowadzenie edukacji zdrowotnej w zakresie profilaktyki próchnicy zębów, chorób przyzębia i promocji zdrowia.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę