Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Menedżer imprez sportowych
Kod: 342204
Synteza: Zarządza organizacją imprezy sportowej lub rekreacyjnej w obiektach zamkniętych lub w plenerze: na boiskach, halach i stadionach, w klubach fitness, na pływalniach, w aquaparkach, na lodowiskach itp.; opracowuje program imprezy oraz jej budżet; zapewnia urządzenia i sprzęt sportowy oraz bezpieczeństwo uczestników imprezy sportowej lub rekreacyjnej.
Zadania zawodowe:
 • przyjęcie zamówienia na organizację imprezy: poznanie oczekiwań zleceniodawców, celu imprezy, jej oprawy i zakresu;
 • określenie charakteru i terenu imprezy: masowa, indywidualna, zawody drużynowe, plenerowa lub w obiekcie zamkniętym itp.;
 • przygotowanie ramowego i minutowego programu imprezy w zależności od dyscypliny sportu;
 • opracowane sposobu przeprowadzenia zawodów: systemu eliminacji, rozgrywek, sposobów losowania, zasad punktacji, klasyfikacji końcowej, warunków zdobycia nagrody głównej (indywidualnej lub zespołowej) itp.;
 • dobór zespołu do organizacji imprezy, dokonanie podziału zakresu obowiązków i odpowiedzialności zespołu organizacyjnego;
 • opracowanie regulaminu i zasad regulujących przebieg organizowanej imprezy w zależności od rodzaju imprezy, jej zasięgu, celów i charakteru, terminu i miejsca, kierownictwa i uczestników;
 • opracowane budżetu imprezy sportowej, negocjowanie jej kosztów z podwykonawcami, ustalenie cen biletów na organizowaną imprezę;
 • pozyskiwanie sponsorów, mecenasów i reklamodawców (dzierżawienie powierzchni reklamowych) w celu pokrycia kosztów imprezy;
 • zapewnienie potrzebnych urządzeń i sprzętu sportowego oraz ich sprawności;
 • uzyskiwanie zgody na organizację imprezy masowej oraz innych pozwoleń (reklama, dzierżawa lub wynajmowanie terenu) przez właściwe organa administracji publicznej i samorządowej;
 • pozyskiwanie wolontariuszy pomagających w sprawnej organizacji imprezy;
 • zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom i kibicom imprezy sportowej lub rekreacyjnej, współpraca ze służbami mundurowymi: policją, strażą miejską i pożarną, agencjami ochrony itp.;
 • nadzorowanie przebiegu imprezy: terenu zawodów, zdyscyplinowania zawodników, zachowania kibiców itp.;
 • po zakończeniu imprezy sportowej lub rekreacyjnej przywrócenie do stanu poprzedniego obiektu zawodów sportowych, złożenie i zwrot sprzętu, porządkowanie obiektu i terenu imprezy;
 • dokonanie analizy przebiegu imprezy w celu zapobieżeniu nieprzewidywalnych wydarzeń ze strony kibiców;
 • budowanie bazy organizatorów, animatorów i wolontariuszy uczestniczących w planowanych imprezach sportowych i rekreacyjnych;
 • uczestnictwo w otwartych konkursach na organizację imprezy;
 • przestrzeganie standardów organizacyjnych imprez sportowych w Polsce i na świecie.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • inicjowanie lokalnych programów sportowo-rekreacyjnych: zawodów, festynów, imprez firmowych, integracyjnych i turystycznych;
 • promowanie i upowszechnianie sportu i aktywności ruchowej wśród osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę