Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Chirurg pielęgniarz drzew
Kod: 611301
Synteza: Prowadzi i wykonuje prace związane z leczeniem i pielęgnowaniem starszych drzew i krzewów oraz ich przesadzaniem i wycinką.
Zadania zawodowe: -sadzenie i przesadzanie starszych drzew i krzewów;-wykonywanie cięć przyrodniczych i technicznych starszych drzew i krzewów;-leczenie i zabezpieczanie ran oraz ubytków;-wykonywanie wzmocnień mechanicznych pni oraz koron drzew;-zabezpieczanie systemów korzeniowych drzew poprzez ich napowietrzanie i nawadnianie;-prowadzanie zabiegów oraz działań profilaktycznych w zakresie ochrony biologicznej, agrotechnicznej i chemicznej drzew i krzewów;-sporządzanie oraz stosowanie specjalistycznych substratów glebowych i mieszanek nawozowych;-zabezpieczanie zieleni na terenach prowadzonych inwestycji;-wycinanie oraz karczowanie drzew i krzewów.
Dodatkowe zadania zawodowe: -pełnienie funkcji rzeczoznawcy - wykonywanie ocen i ekspertyz oraz przygotowywanie opinii dotyczących stanu drzew i zadrzewień, stopnia ich zagrożenia oraz sposobu wykonania prac związanych z gospodarką zielenią, a także leczeniem i pielęgnowaniem drzew;-sporządzanie opracowań dotyczących gospodarki zielenią;-nadzorowanie prac związanych z gospodarką drzewostanem oraz leczeniem i pielęgnowaniem drzew.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę