Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Monter konstrukcji budowlanych
Kod: 711102
Synteza: Montuje konstrukcje stalowe i żelbetowe z elementów prefabrykowanych w budynkach mieszkalnych, handlowych, użyteczności publicznej, administracyjno-biurowych, a także w mostach, kładkach, wieżach, słupach energetycznych, radiostacjach itp. przy zastosowaniu narzędzi i sprzętu monterskiego oraz maszyn i urządzeń do transportu elementów na placu budowy, ustawiania i łączenia.
Zadania zawodowe: analizowanie rysunków roboczych i ustalanie na ich podstawie rodzaju i zakresu robót montażowych, potrzebnych materiałów pomocniczych oraz narzędzi, sprzętu i maszyn;
ocenianie jakości elementów montażowych;
przygotowanie elementów konstrukcji stalowej do montażu: prostowanie, wiercenie elementów, rozwiercanie itp.;
wykonywanie próbnego montażu konstrukcji stalowej;
montowanie konstrukcji stalowej z elementów prefabrykowanych za pomocą nitowania, skręcania lub spawania;
zabezpieczanie antykorozyjne zmontowanej konstrukcji stalowej;
konserwację, naprawianie i modernizację konstrukcji stalowych;
demontaż budowlanych konstrukcji stalowych;
przygotowanie prefabrykowanych elementów żelbetowych do montażu i oczyszczanie miejsc montażowych;
montowanie prefabrykatów żelbetowych zgodnie z rysunkami roboczymi, wykonywanie połączeń "na sucho" (spawanych) i połączeń "na mokro" (betonowanych);
wykonywanie prostych robót zbrojarskich i ciesielskich, związanych z montowaniem prefabrykatów żelbetowych;
betonowanie fragmentów konstrukcji wykonywanych "na mokro";
naprawianie fragmentów konstrukcji żelbetowych;
zabezpieczanie połączeń konstrukcji żelbetowych przed korozją;
przebudowywanie i demontowanie prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych.
Dodatkowe zadania zawodowe: wykonywanie elementów budowlanych konstrukcji stalowych i żelbetowych w zakładach prefabrykacji;
montowanie prefabrykowanych elementów kablobetonowych i strunobetonowych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę