Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Monter nawierzchni kolejowej
Kod: 711603
Synteza: Wykonuje podstawowe prace przy budowie, naprawie i utrzymaniu elementów nawierzchni kolejowej, ręcznie lub przy użyciu sprzętu zmechanizowanego oraz różnych narzędzi specjalistycznych i przyrządów pomiarowych.
Zadania zawodowe: wymienianie elementów nawierzchni kolejowej, w tym szyn kolejowych, podkładów, podrozjezdnic, mostownic oraz złączek szynowych;
montowanie przęseł torowych na bazach montażowych;
układanie torów metodą przęsłową lub bezprzęsłową z pomocą sprzętu zmechanizowanego według opracowanych procesów technologicznych;
wykonywanie prac przy podnoszeniu, podbijaniu i regulacji torów w planie i w profilu;
posługiwanie się sprzętem zmechanizowanym do robót torowych: podbijakami o napędzie elektrycznym i spalinowym, zakrętakami do śrub i wkrętów, wiertarkami i szlifierkami do szyn, urządzeniami hydraulicznymi do nasuwania szyn;
oprofilowanie tłuczniem torów, rozjazdów i skrzyżowań torów;
montowanie odbojnic szynowych w łukach o małych promieniach i na przejazdach;
montowanie rozjazdów, skrzyżowań torów, urządzeń i zamknięć nastawczych oraz ich regulację;
organizowanie bezpiecznego stanowiska pracy dla siebie i współpracowników, szczególnie w czasie ruchu pociągów;
posługiwanie się przepisami i instrukcjami kolejowymi dotyczącymi konstrukcji torów i rozjazdów, zasad wykonywania robót torowych, sygnalizacji i bezpiecznego poruszania się po torach;
przestrzeganie zasad bhp i bezpieczeństwa ruchu pociągów.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę