Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Monter izolacji budowlanych
Kod: 712401
Synteza: Wykonuje izolacje przeciwwilgociowe, cieplne, dźwiękochłonne i przeciw- drganiowe w budynkach oraz innych budowlach przy zastosowaniu narzędzi, sprzętu pomocniczego oraz urządzeń i maszyn budowlanych do transportu materiałów, przygotowania podłoża pod izolacje, podgrzewania materiałów izolacyjnych itd.
Zadania zawodowe: analizowanie rysunków roboczych i ustalanie na ich podstawie zakresu i rodzaju robót izolacyjnych, potrzebnych materiałów, narzędzi, sprzętu i maszyn;
ocenianie jakości materiałów izolacyjnych;
organizowanie miejsca pracy i transportu materiałów na placu budowy;
przygotowywanie rurociągów centralnego ogrzewania, rurociągów wodnych, rurociągów kanalizacyjnych i gazociągów do wykonania na nich izolacji;
izolowanie rurociągów sznurami;
izolowanie rurociągów matami i płytami z wełny mineralnej w oplocie z siatki stalowej;
izolowanie rurociągów filcami z wełny mineralnej;
izolowanie rurociągów matą szklaną i wełną mineralną luźną;
izolowanie rurociągów masami gipsowymi z dodatkiem materiałów włóknistych;
izolowanie rurociągów otulinami korkowymi, termalitowymi i z tworzyw sztucznych;
pokrywanie izolacji rurociągów płaszczem ochronnym;
izolowanie połączeń kołnierzowych i osprzętu rurociągów;
izolowanie rurociągów w kanałach metodą zasypową lub monolityczną (zalewanie rurociągów pianobetonem);
izolowanie zbiorników, wymienników ciepła i urządzeń energetycznych;
wykonywanie izolacji natryskowej z wełny mineralnej i szkła wodnego;
wykonywanie izolacji komór i rurociągów chłodniczych;
wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych w budynkach;
wykonywanie izolacji cieplnych w budynkach;
wykonywanie izolacji przeciwdźwiękowych w budynkach;
wykonywanie izolacji przeciwdrganiowych na fundamentach pod maszyny (np. pompy, hydrofory).
Dodatkowe zadania zawodowe: wykonywanie izolacji antykorozyjnych, grzybobójczych, przeciwogniowych;
wykonywanie osuszania ścian budynków.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę