Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Monter instalacji gazowych
Kod: 712603
Synteza: Montuje instalacje rurowe, armaturę i urządzenia związane z wykorzystaniem gazu w obiektach budowlanych mieszkalnych, użyteczności publicznej i przemysłowych za pomocą podstawowych narzędzi monterskich i przyrządów pomiarowych.
Zadania zawodowe: montaż instalacji gazowej zgodnie z dokumentacją techniczną i zaleceniami nadzoru technicznego;
montowanie przewodów zewnętrznej instalacji gazowej średnio- i niskoprężnej oraz wykonywanie przyłączy do budynków;
instalowanie odbiorników gazu do sieci gazowej za pomocą łączenia ich złączami gwintowanymi;
wykonywanie prób szczelności zewnętrznych i wewnętrznych przewodów gazowych za pomocą pompy i manometrów;
dokonywanie prób drożności przewodów wentylacyjnych i dymowych za pomocą otwartego płomienia lub obciążonej linki kominiarskiej przed przekazaniem instalacji do eksploatacji;
napełnianie zmontowanej instalacji gazem i przeprowadzanie kontrolnych prób szczelności instalacji za pomocą wody mydlanej
Dodatkowe zadania zawodowe: wykonywanie prac konserwatorskich instalacji gazowej w obiektach, polegających na sprawdzaniu działania zaworów odcinających, szczelności połączeń rurowych przewodów gazowych za pomocą wody mydlanej oraz drożności przewodów wentylacyjnych i dymowych w czasie eksploatacji;
wykonywanie gazowniczych prac konserwatorskich sieci gazowniczych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę