Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych
Kod: 712612
Synteza:
Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych buduje sieci wodociągowe i kanalizacyjne oraz wykonuje prace konserwacyjne i remontowe.
Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych jest zawodem o charakterze produkcyjno-usługowym. Praca montera polega na wykonywaniu prac dotyczących budowlanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz oczyszczaniu ścieków. Prace wykonywane są na zewnątrz budynków. Polegają na montażu przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, sprawdzaniu szczelności połączeń i prawidłowości działania uzbrojenia, konserwacji uzbrojenia, udrażnianiu przewodów kanalizacyjnych. Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych zajmuje się również eksploatacją sieci, polegającą na wykonywaniu prac remontowych. Do obowiązków montera należy wykonywanie i zabezpieczanie wykopów, łączenie elementów przewodów w sposób rozłączny oraz nierozłączny, lokalizowanie i usuwanie awarii samodzielnie lub przy pomocy innych pracowników, przeprowadzanie próby szczelności, sporządzanie zapotrzebowania na materiały.
Zadania zawodowe:
  • układanie harmonogramu prac montażowych sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na podstawie dokumentacji projektowej;
  • sporządzanie zapotrzebowania na materiały dla wykonania robót montażowych i naprawczych;
  • montowanie sieci wodociągowych;
  • montowanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
  • wykonywanie prac konserwacyjnych i remontowych w istniejących sieciach wodociągowych;
  • wykonywanie prac konserwacyjnych i remontowych w istniejących sieciach kanalizacji sanitarnej i deszczowej ;
  • wykonywanie prób szczelności sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przygotowywanie ich do odbiorów technicznych;
  • wykonywanie prób szczelności sieci wodociągowej oraz przygotowywanie jej do odbiorów technicznych;
  • obsługiwanie maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie obiektów wodociągowych oraz kanalizacyjnych;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i ergonomii.
Pracodawcy najczęściej zatrudniają w zawodzie montera sieci wodnych i kanalizacyjnych osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Możliwe jest również uzyskanie kwalifikacji zawodowych właściwych dla zawodu montera sieci wodnych i kanalizacyjnych w wyniku ukończenia kursu w zakresie kwalifikacji w zakresie wykonywania robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych oraz na drodze pozaformalnej – poprzez szkolenie praktyczne na stanowisku pracy, staże, zdobywanie doświadczenia w trakcie pracy. Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych powinien posiadać dodatkowe uprawnienia: uprawnienia energetyczne eksploatacyjne w zakresie 2 grupy, uprawnienia do zgrzewania, do spawania i do obsługi urządzeń ciśnieniowych.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę