Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Zgrzewacz
Kod: 721209
Synteza: Łączy elementy konstrukcyjne wykonane ze stali, metali nieżelaznych i ich stopów przez zgrzewanie (najczęściej podgrzanie aż do lokalnego nadtopnienia i docisk mechaniczny) elektryczne oporowe, indukcyjne, ultradźwiękowe, udarowe i tarciowe, termitowe, zgniotowe i gazowe na specjalnych maszynach zwanych zgrzewarkami lub wykorzystując inne urządzenia do podgrzewania i/lub docisku, przy czym posługuje się dodatkowo narzędziami ślusarskimi, jak: młotki, pilniki, szlifierki, oraz przyrządami kontrolno-pomiarowymi.
Zadania zawodowe: stosowanie różnych metod zgrzewania i korzystanie z różnych typów zgrzewarek i urządzeń do zgrzewania, zgodnie z przeszkoleniem lub uprawnieniami;
czytanie rysunków konstrukcyjnych i zapoznawanie się z oznaczeniami zgrzein;
przygotowywanie części do zgrzewania przez oczyszczanie powierzchni i wzajemne zestawianie poszczególnych elementów;
cięcie elementów (blach, prętów) przeznaczonych do zgrzewania - jeśli proces technologiczny nie stanowi inaczej;
organizowanie roboczego stanowiska do zgrzewania;
obsługa i konserwacja zgrzewarek, urządzeń i sprzętu do zgrzewania;
przestrzeganie technologii procesu zgrzewania i dobór parametrów zgrzewania;
sprawdzanie wizualne jakości wykonanych połączeń, pomiary geometrii (wymiarów) zgrzewanych wyrobów, a także sprawdzanie wytrzymałości połączeń zgrzewanych - jeśli zgrzewacz jest do tego działania przeszkolony;
utrzymywanie należytego stanu technicznego maszyn i urządzeń, z uwzględnieniem racjonalnej organizacji pracy, przepisów bhp i ppoż.;
wykonywanie obliczeń kosztów operacji zgrzewania lub usługi .
Dodatkowe zadania zawodowe: wykonywanie operacji lutozgrzewania po odpowiednim przeszkoleniu;
przecinanie palnikiem acetylenowo-tlenowym, łukiem elektrycznym, palnikiem plazmowym lub laserowym elementów konstrukcyjnych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę