Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Monter bram
Kod: 721401
Synteza:
Monter bram składa bramy z elementów i instaluje w określonym miejscu.
Monter bram jest zawodem o charakterze usługowym. Głównym wytworem jego pracy jest brama, często z napędem elektrycznym. Celem wykonywanej pracy jest zmontowanie bramy z elementów, jej zamocowanie a także regulacja lub naprawa w przypadku awarii. Do zadań montera bram należy: transport komponentów bramy, ergonomiczna organizacja stanowiska pracy, kompletowanie, dopasowywanie, składanie, montowanie, regulowanie i programowanie ruchu bramy oraz jej mocowanie zgodnie z przeznaczeniem, wymaganiami technicznymi, przepisami budowlanymi, zasadami BHP, ochrony ppoż. Monter bram często instaluje, reguluje i programuje systemy automatycznego ruchu bramy. Wykonuje również przeglądy techniczne i czynności związane z konserwacją, a w przypadku awarii – diagnozuje przyczyny i dokonuje napraw. Monter bram ocenia prawidłowe wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej bramę poprzez oględziny i sprawdzenie prawidłowego zabezpieczenia obwodu zasilającego oraz prawidłowego doboru przewodów. Monter sporządza również niezbędną dokumentację techniczną.
Zadania zawodowe:
 • wykonywanie przedmiarów miejsca montażu bramy;
 • przygotowywanie komponentów do montażu wraz z bezpiecznym przemieszczaniem bramy na miejsce docelowe;
 • montowanie komponentów mechanicznych (konstrukcji bramy i elementów mechaniki);
 • montowanie napędu i komponentów systemu sterowania bramy wraz z programowaniem;
 • kontrolowanie jakości działania komponentów mechanicznych – testowanie ruchu bramy;
 • przekazywanie zmontowanej bramy użytkownikowi zgodnie z zaleceniem producenta;
 • dobieranie narzędzi ślusarskich, spawalniczych, elektronarzędzi i sprzętu montażowego oraz sprzętu do instalacji napędów;
 • kontrolowanie jakości działania napędu i komponentów elektrycznych i elektronicznych – testowanie systemu sterowania bramą;
 • diagnozowanie przyczyn awarii lub uszkodzeń bram oraz napędów i wykonywanie napraw mechanicznych i elektrycznych;
 • przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych i elektrycznych bram oraz prac konserwacyjnych;
 • organizowanie stanowiska pracy montera zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i ergonomii.
Monter bram powinien mieć wykształcenie zasadnicze zawodowe o kierunku 741201 Elektromechanik lub 723310 Mechanik-monter maszyn i urządzeń, uzupełnione szkoleniami organizowanymi przez producentów bram. Monter wykonujący instalowanie napędów musi mieć uprawnienia: świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV w zakresie obsługi i montażu instalacji elektrycznych. Wskazane jest posiadanie prawa jazdy kat. B.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę