Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Mechanik ciągników
Kod: 723102
Synteza: Wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze wszelkiego rodzaju ciągników rolniczych (kołowych, gąsienicowych i półgąsienicowych), ciągników drogowych (kołowych, gąsienicowych i półgąsienicowych) i ich zespołów; kontroluje stan techniczny zespołów i układów w ciągnikach oraz reguluje i sprawdza działanie ciągników i ich zespołów, np. wciągarek, napędów żurawi, siłowników hydraulicznych i pomp hydraulicznych, za pomocą urządzeń diagnostycznych na stanowiskach obsługowo-naprawczych, z użyciem narzędzi monterskich, pomiarowych, ślusarskich i innych.
Zadania zawodowe: przyjmowanie ciągników i zespołów ciągnikowych do naprawy oraz sporządzanie protokołów przyjęcia;
ustalanie przyczyn wad i uszkodzeń poszczególnych układów, zespołów i mechanizmów w ciągnikach metodami diagnostycznymi;
usuwanie usterek w zespołach i układach ciągników (do których można zaliczyć: silnik, sprzęgło, skrzynię biegów, most napędowy, koła jezdne, układ kierowniczy i hamulcowy, zawieszenie pojazdu, układy zasilania silników, podwozie i nadwozie) w ramach napraw bieżących i głównych;
regulowanie sprzęgieł, hamulców, układów kierowniczych, luzów zaworowych, układów zasilania silników, gaźników i pomp wtryskowych, ustawianie zapłonu, usuwanie wad instalacji zapłonowej ciągników;
przeprowadzanie konserwacji i zabezpieczeń antykorozyjnych podwozia i nadwozia ciągników oraz wymiana płynów eksploatacyjnych, z zachowaniem wymogów ochrony środowiska naturalnego;
wykonywanie operacji demontażowo-montażowych ciągników i ich zespołów oraz mechanizmów podwozia i nadwozia;
dorabianie i dopasowywanie części nieznormalizowanych, przy wykorzystaniu obróbki ręcznej, maszynowej, plastycznej i różnych sposobów łączenia (klejenie, nitowanie, spawanie, zgrzewanie itp.);
mycie i czyszczenie części i zespołów, przeprowadzanie weryfikacji części za pomocą warsztatowych i specjalnych przyrządów pomiarowych oraz naprawianie zespołów;
przeprowadzanie prób działania po naprawie ciągników i ich zespołów, sprawdzanie poprawności działania wszelkich mechanizmów oraz elektrycznych urządzeń kontrolnych i pomocniczych;
wykonywanie rozliczeń kosztów usług obsługowo-naprawczych;
sprawdzanie jakości wykonywanych prac obsługowo-naprawczych podczas jazd próbnych;
organizowanie stanowiska pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
Dodatkowe zadania zawodowe: wykonywanie prac mechanika w zakładach napraw ciągnikowych maszyn budowlanych i drogowych oraz ciągnikowych maszyn rolniczych i gospodarki leśnej;
ustalanie stanu technicznego ciągników w bazach ciężkiego sprzętu budowlanego, maszyn drogowych i inżynieryjnych do robót ziemnych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę