Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Mechanik maszyn i urządzeń budowlanych i melioracyjnych
Kod: 723303
Synteza:
Mechanik maszyn i urządzeń budowlanych i melioracyjnych diagnozuje, naprawia oraz konserwuje maszyny i urządzenia użytkowane podczas prac budowlanych i melioracyjnych.
Głównym celem pracy mechanika maszyn i urządzeń budowlanych i melioracyjnych jest wykonywanie napraw, przeglądów i konserwacji maszyn oraz urządzeń budowlanych takich, jak: koparki, spycharki, walce drogowe, wózki transportowe, betoniarki, kruszarki, dźwigi i inne oraz maszyn i urządzeń melioracyjnych takich, jak: koparki drenarskie, odmularki do czyszczenia rowów, kosiarki do traw i inne. W swojej pracy wykorzystuje narzędzia ślusarsko-monterskie, przyrządy diagnostyczne, a także instrukcje obsługi i dokumentacje techniczne.
Zadania zawodowe:
  • organizowanie stanowiska pracy, w tym przestrzeganie zasad BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska;
  • wykonywanie przeglądów i ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń budowlanych i melioracyjnych;
  • określanie zakresu awarii maszyn i urządzeń budowlanych i melioracyjnych (niezbędne kompetencje: Kz1, KzS).
  • ocenianie zużycia części maszyn i urządzeń budowlanych i melioracyjnych;
  • wymienianie zużytych części maszyn i urządzeń budowlanych i melioracyjnych;
  • regulowanie i konserwowanie elementów roboczych i zespołów sterowniczych urządzeń budowlanych i melioracyjnych;
  • sporządzanie dokumentacji przeglądowo-naprawczej;
  • szkolenie użytkowników w zakresie poprawnej eksploatacji maszyn i urządzeń budowlanych i melioracyjnych;
  • sprawowanie nadzoru technicznego nad pracą maszyn i urządzeń budowlanych i melioracyjnych we współpracy z przełożonym.
Pracodawcy zatrudniają w zawodzie mechanik maszyn i urządzeń budowlanych i melioracyjnych osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym po kierunku mechanik – monter maszyn i urządzeń. Możliwe jest również szkolenie (przyuczenie) na stanowisku pracy i zdobywanie doświadczenia w trakcie pracy. W celu poszerzenia swojej wiedzy oraz wymiany doświadczeń mechanik maszyn i urządzeń budowlanych i melioracyjnych powinien brać udział w szkoleniach i pokazach sprzętu organizowanych w przedsiębiorstwie oraz przez stowarzyszenia i inne organizacje branżowe lub przez producentów maszyn i urządzeń budowlanych i melioracyjnych. Mechanik maszyn i urządzeń budowlanych i melioracyjnych powinien posiadać prawo jazdy kategorii B.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę