Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Monter instrumentów muzycznych
Kod: 731205
Synteza: Wyrabia i naprawia instrumenty muzyczne; wykonuje poszczególne elementy instrumentów, dopasowuje je i łączy w podzespoły, a następnie dokonuje ostatecznego montażu instrumentów; przeprowadza korektę instrumentów oraz dokonuje ich naprawy, strojenia i konserwacji.
Zadania zawodowe:
 • projektowanie konstrukcji i założeń akustycznych instrumentów muzycznych;
 • wykonywanie rysunków technicznych i roboczych instrumentów muzycznych;
 • naprawianie instrumentów muzycznych (zależnie od specjalności: organów, skrzypiec, puzonów itd.);
 • wykonywanie elementów, podzespołów i zespołów konstrukcji instrumentów muzycznych;
 • dobieranie odpowiednich surowców i materiałów do wytwarzania, naprawy lub renowacji instrumentu (metalu, drewna, gumy, kości słoniowej, filcu itp.);
 • obsługiwanie maszyn niezbędnych do wykonania pracy (w tym maszyn stolarskich i ślusarskich) oraz wykorzystanie narzędzi ręcznych do naprawy
  i wytwarzania instrumentów (pił, pilników, dłut itp.);
 • przygotowywanie (np. wycinanie) i pasowanie elementów według przygotowanych rysunków;
 • wykonywanie prac wykończeniowych przy wytworzonym instrumencie (szlifowanie, malowanie, zdobienie itp.), w tym sporządzanie i nakładanie powłoki lakierniczej;
 • strojenie wytworzonych i naprawionych instrumentów muzycznych;
 • przestrzeganie zasad ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej
  i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • wykonywanie ekspertyz stanu technicznego instrumentów muzycznych (wad, zużycia, braków, uszkodzeń);
 • prowadzenie warsztatów i pokazów dla uczniów w zakresie wytwarzania
  i naprawy instrumentów muzycznych;
 • odtwarzanie instrumentów dawnych;
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie konserwacji, naprawy i renowacji instrumentów muzycznych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę