Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Metaloplastyk
Kod: 731302
Synteza:
Metaloplastyk wykonuje, naprawia i odnawia przedmioty artystyczne z metalu.
Metaloplastyk jest zawodem o charakterze wytwórczym. Metaloplastycy znajdują zatrudnienie w małych pracowniach artystycznych i zakładach rzemieślniczych, rzadziej w zakładach produkcyjnych. Praca metaloplastyka ma najczęściej charakter indywidualny – sam projektuje wzory i planuje sposób wykonania określonych zadań i najczęściej sam te zadania wykonuje. Metaloplastyk zazwyczaj prowadzi własną działalność gospodarczą (wtedy musi samodzielnie nabyć surowce potrzebne mu do pracy, znaleźć nabywców swoich wyrobów, rozliczać się z urzędem podatkowym), może także pracować w zakładzie zatrudniającym kilka osób – pracuje wówczas w zespole, konsultuje się i komunikuje się ze swoim pracodawcą i współpracownikami, zaś jego praca jest nadzorowana. Metaloplastyk wykonuje, naprawia, dorabia fragmenty brakującego detalu lub wykonuje go w całości. Odnawia przedmioty artystyczne z metalu na podstawie projektów graficznych, rysunków, szkiców, opisów lub ilustracji, zachowując styl danego wyrobu, nadając zewnętrznym powierzchniom estetyczny wygląd. Stosuje różne techniki i technologie. W zakres metaloplastyki wchodzą prace charakterystyczne dla innych zawodów, takich jak: szlifierz, grawer, ślusarz, kowal, ludwisarz, złotnik-jubiler, brązownik.
Zadania zawodowe:
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i ergonomii oraz planowanie etapów pracy;
  • przygotowywanie projektu i dokumentacji do realizacji zamówienia;
  • przygotowywanie materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia;
  • wykonywanie, naprawianie, odnawianie przedmiotów z metalu z zastosowaniem różnych technik i technologii;
  • łączenie metali różnymi technikami;
  • tworzenie kompozycji przestrzennych z metalu i innych materiałów;
  • zdobienie i konserwowanie wyrobów, nakładanie powłok, nanoszenie wzorów, ornamentów, logotypów;
  • wykonywanie rozliczeń kosztów zużytego materiału i kalkulacji usługi.
Zawód metaloplastyka można uzyskać na drodze kształcenia rzemieślniczego. Możliwe jest również szkolenie praktyczne (przyuczenie) na stanowisku pracy i zdobywanie doświadczenia w trakcie pracy. Posiadanie wykształcenia zawodowego kierunkowo związanego z zawodem metaloplastyka (świadectwo ukończenia szkoły rzemiosła artystycznego lub zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodach pokrewnych: 722101 Kowal; 722204 Ślusarz; 731305 Złotnik-jubiler) zwiększa szanse na rynku pracy.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę