Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Maszynista maszyn wklęsłodrukowych
Kod: 732207
Synteza: Obsługuje zwojowe i arkuszowe maszyny rotacyjne do druku wklęsłego jedno- i wielobarwnego: gazet, czasopism, albumów, reprodukcji dzieł sztuki, prac naukowo-dokumentalnych, folderów i innych na podłożach z papieru, tworzyw sztucznych i innych.
Zadania zawodowe: sprawdzanie i regulowanie samonakładaka maszyny arkuszowej;
ustawianie urządzenia do mocowania i napędu taśmy papieru w maszynie zwojowej;
ustawianie zespołu farbowego i mechanizmu rakla;
sprawdzanie położenia cylindra dociskowego i zakładanie na cylinder obciągu gumowego;
sprawdzanie i regulowanie bębnów suszących zespołu odbierającego;
ustawianie aparatów złamywania i obcinania;
sprawdzanie właściwości technicznych podłoża drukowego i farb, wybór farby z uwzględnieniem rodzaju podłoża;
mocowanie w maszynie formy drukowej oraz arkuszy lub wstęgi papieru;
uruchamianie maszyny, sprawdzanie pracy poszczególnych mechanizmów podczas drukowania;
wykonywanie próbnych odbitek, ocenianie ich jakości i usuwanie przyczyn braków w celu uzyskania poprawy poszczególnych elementów rysunku oraz barwy i siły krycia;
drukowanie nakładów, zgodnie z wymaganiami jakości produkcji pod względem ścisłego pasowania kolorów, czystości druku, wierności barwnej z oryginałem oraz dokładnego złamywania papieru w egzemplarzach;
przygotowywanie i drukowanie różnego rodzaju prac na maszynach wklęsłodrukowych w połączeniu z innymi technikami drukowania;
czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych maszyn.
Dodatkowe zadania zawodowe: obsługiwanie maszyn wklęsłolinijnych do drukowania papierów wartościowych, jak banknoty czy znaczki skarbowe, sądowe, pocztowe.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę