Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Monter-elektronik – układy elektroniczne automatyki przemysłowej
Kod: 742110
Synteza: Uczestniczy w procesie produkcji elektronicznych urządzeń automatyki przemysłowej i instalacji systemów automatyki w obiektach przemysłowych; montuje elementy oraz podzespoły elektryczne i elektroniczne; wykorzystuje fabryczne urządzenia technologiczne, ręczne narzędzia mechaniczne i elektromechaniczne, mierniki wielkości elektrycznych i mierniki elektroniczne wielkości nieelektrycznych.
Zadania zawodowe: kontrolowanie i sortowanie materiałów stosowanych w produkcji;
rozmieszczanie i mocowanie elementów na płytach, w blokach i podzespołach wg dokumentacji fabrycznej;
wykonywanie połączeń elektrycznych rozmieszczonych elementów z zastosowaniem różnych technik łączenia (lutowanie ręczne i mechaniczne, owijanie, mocowanie mechaniczne itp.);
testowanie płyt, bloków i podzespołów z zastosowaniem fabrycznych przyrządów technologicznych i elektronicznych specjalistycznych;
zarabianie przewodów i kabli, montowanie złącz i testowanie;
montowanie podzespołów, bloków, nastawników, sterowników, przekaźników, styczników, mikrosilników, łączników, wskaźników cyfrowych, analogowych itp. do szaf, stojaków lub innych urządzeń;
testowanie i dokonywanie pomiarów parametrów urządzeń, szaf, stojaków wg założeń technologicznych;
przeprowadzanie prób wytrzymałościowych (wygrzewanie, wytrząsanie itp.);
wykonywanie pomiarów, strojenia i regulacji wyrobów finalnych w celu uzyskania założonych parametrów;
wyznaczanie tras przewodów, kucie bruzd, otworów, mocowanie uchwytów, wsporników, wykonywanie postumentów itp.;
instalowanie przewodów, nastawników silników, mikrosilników, regulatorów, bloków, stojaków, szaf itp. w miejscu zastosowania systemu;
wykonywanie połączeń systemów automatyki i sterowania z obiektami sterowanymi;
regulowanie i strojenie systemu automatyki i sterowania do zadań wykonywanych przez obiekt sterowany.
Dodatkowe zadania zawodowe: praca w charakterze montera elektronika w każdym przedsiębiorstwie produkcyjnym branży elektronicznej;
praca w charakterze konserwatora w przedsiębiorstwach stosujących systemy automatyki, w firmach instalujących i rozbudowujących systemy automatyki na nowych i pracujących obiektach, w warsztatach naprawczych elektrycznego oraz elektronicznego sprzętu domowego i powszechnego użytku.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę