Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Przetwórca ryb
Kod: 751103
Synteza: Wykonuje czynności technologiczno-produkcyjne w procesie przetwarzania surowca rybnego; przeprowadza obróbkę wstępną surowca, a następnie - w zależności od rodzaju finalnego produktu - poddaje półfabrykat dalszej obróbce, jak np. mrożeniu, soleniu, wędzeniu lub marynowaniu; używa maszyn i urządzeń przeznaczonych do tego celu oraz zgodnie zobowiązującymi normami.
Zadania zawodowe:
 • ustalanie zaopatrzenia i ocenę przydatności produkcyjnej surowców podstawowych i pomocniczych;
 • ocenianie stanu gotowości produkcyjnej maszyn i urządzeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej;
 • prowadzenie obróbki wstępnej surowca rybnego i surowców pomocniczych;
 • prowadzenie procesu technologicznego (tj: mrożenia, solenia, wędzenia, marynowania, produkcji konserw itd.);
 • obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów mrożonych, urządzeń wędzarniczych i urządzeń przetwórstwa rybnego zgodnie z wymogami instrukcji obsługi;
 • ocenianie organoleptyczne produkcji w poszczególnych fazach;
 • przestrzeganie instrukcji technologicznych obsługi maszyn oraz sanitarnych;
 • prowadzenie rozliczeń i dokumentacji z przebiegu procesu technologicznego;
 • nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w poszczególnych fazach procesu technologicznego;
 • utrzymywanie porządku i czystości na stanowisku pracy oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska naturalnego;
 • wykonywanie zadań pokrewnych podanym wyżej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę