Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Młynarz
Kod: 751401
Synteza:
Młynarz wykonuje przemiał ziarna zbóż na mąkę lub przerób zbóż na kasze i płatki.
Młynarz jest zawodem o charakterze produkcyjnym. Celem pracy młynarza jest przemiał ziarna zbóż na mąkę lub przerób zbóż na kasze i płatki. Młynarz przyjmuje zboże do młyna, oczyszcza je, sortuje, przygotowuje właściwe mieszanki, nawilża, poddaje mechanicznemu rozdrobnieniu, sortuje półprodukty i gotowe produkty, a następnie kwalifikuje według jakości i pakuje. Jego obowiązkiem jest zachowanie zasad technologicznych i przestrzeganie norm jakościowych, w tym ocena organoleptyczna półproduktów i produktów młynarskich. W kaszarniach i płatkarniach obsługuje maszyny parujące i suszące. Młynarz odpowiedzialny jest za właściwe wykorzystanie surowców, wytwarzanie produktów żywnościowych i paszowych bezpiecznych dla zdrowia oraz za prawidłowe eksploatowanie maszyn i urządzeń. Do jego zadań należy ważenie surowca, wyrobów gotowych i odpadów, a także kontrola urządzeń sterowniczych nadzorujących proces technologiczny.
Zadania zawodowe:
  • przyjmowanie ziarna zbóż;
  • przechowywanie ziarna zbóż;
  • przygotowywanie surowca zbożowego do przemiału i przerobu;
  • prowadzenie procesów technologicznych przemiału i przerobu zbóż;
  • obsługiwanie maszyn i urządzeń młynarskich;
  • kontrolowanie jakości procesów, półproduktów i wyrobów zbożowych;
  • segregowanie i odbieranie ilościowe wyrobów zbożowych;
  • składowanie mąki i przetworów zbożowych;
  • prowadzenie dokumentacji produkcji;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i systemu HACCP.
Zawód młynarza można zdobyć na drodze kształcenia rzemieślniczego. Pracodawcy zatrudniają też w zawodzie osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym po kierunkach związanych z przemysłem spożywczym. Możliwe jest również szkolenie praktyczne (przyuczenie) na stanowisku pracy i zdobywanie doświadczenia w trakcie pracy. Młynarz powinien brać udział w szkoleniach organizowanych w przedsiębiorstwie, przez stowarzyszenia i inne organizacje branżowe, przez producentów maszyn młynarskich lub wyspecjalizowane szkoły i ośrodki szkoleniowe.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę