Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Monter taboru szynowego
Kod: 821112
Synteza: Wykonuje prace związane z przygotowaniem do montażu, montażem, demontażem, kontrolą działania i regulacją różnego rodzaju urządzeń szynowych (parowozów, wagonów osobowych i towarowych, lokomotyw i spalinowych pojazdów trakcyjnych, elektrycznych pojazdów trakcyjnych), kolejowych maszyn drogowych (oczyszczarek tłucznia, mechanicznych podbijarek podkładów, maszyn do podnoszenia i nasuwania torów, koparek i spycharek gąsienicowych) oraz ich części składowych (mechanizmów, zespołów i układów maszyn, układów pomiarowo-sygnalizacyjnych, sterujących i rozdzielczych, przewodów i instalacji); wykorzystuje przyrządy i uchwyty montażowe (uniwersalne i specjalne), różnego rodzaju narzędzia i urządzenia ślusarsko-monterskie, urządzenia diagnostyczne do kontroli i regulacji maszyn i urządzeń taboru szynowego.
Zadania zawodowe: przygotowywanie do montażu, tj. czyszczenie i mycie jednostek montażowych (mechaniczne, chemiczne, elektromechaniczne, ultradźwiękowe);
wykonywanie prac pomocniczych, związanych z dopasowywaniem części i zespołów metodami: piłowania, szlifowania, skrobania, polerowania, docierania;
przeprowadzanie operacji głównych montażu poszczególnych części w zespoły oraz zespołów w gotowe maszyny i urządzenia szynowe, jak: parowozy, wagony, lokomotywy i spalinowe pojazdy trakcyjne, kolejowe maszyny drogowe, z wykorzystaniem przyrządów i uchwytów montażowych (mocujących, ustalających, roboczych, kontrolnych), zgodnie z dokumentacją technologiczną;
montowanie osprzętu taboru szynowego, np.: instalacji elektrycznych, urządzeń kontrolnych, pomocniczych, zabezpieczających, napędów elektrycznych;
sprawdzanie współdziałania części i zespołów urządzeń taboru szynowego za pomocą przyrządów kontrolno-pomiarowych (kontrola międzyoperacyjna);
regulowanie i ustawianie zespołów i układów taboru szynowego;
przemieszczanie, podnoszenie i opuszczanie zespołów i gotowych układów oraz urządzeń taboru szynowego przy użyciu urządzeń dźwigowych;
dorabianie i dopasowywanie części nieznormalizowanych metodą obróbki ręcznej, maszynowej, plastycznej i różnymi sposobami łączenia (klejenie, nitowanie, lutowanie, spawanie, zgrzewanie itp.);
przeprowadzanie prób działania maszyn, urządzeń i instalacji taboru szynowego oraz prób ciśnieniowych i prób szczelności instalacji pneumatycznych i hydraulicznych;
wykonywanie pomiarów i badań: układu rozrządu, układu kierowniczego i hamulcowego, mechanizmów przenoszenia napędu, układu elektrycznego i innych;
sprawdzanie parametrów zmontowanych pojazdów i urządzeń szynowych, np.: momentów oporowych, płynności ruchów, martwych ruchów, ustawienia świateł;
kontrolowanie i badanie działania zmontowanych instalacji i urządzeń taboru szynowego oraz regulowanie poszczególnych elementów sterowania;
regulowanie i konserwowanie układów i urządzeń taboru szynowego, nakładanie powłok ochronnych oraz napełnianie instalacji czynnikiem roboczym, z zachowaniem wymogów ochrony środowiska naturalnego;
wykrywanie i usuwanie przyczyn wadliwej pracy oraz nieszczelności urządzeń i taboru szynowego za pomocą przyrządów pomiarowych i urządzeń automatyki;
organizowanie bezpiecznego stanowiska pracy dla siebie i współpracowników.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę