Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Monter wyrobów z drewna
Kod: 821905
Synteza:
Monter wyrobów z drewna montuje elementy i podzespoły z drewna i tworzyw drzewnych w wyroby gotowe.
Po zapoznaniu się z dokumentacją montażową wyrobu monter ocenia ilościowo i jakościowo przewidziane i przygotowane do montażu elementy i podzespoły, ustala logistyczny plan prac związanych z montażem. Organizuje stanowisko robocze zgodnie z przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i ergonomii. Przygotowuje miejsce składowania materiałów do montażu oraz odpowiednie przyrządy i narzędzia. Monter ocenia miejsca montażu pod względem możliwości wykonywania określonych prac i montuje elementy i podzespoły w wyrób gotowy. Zakres prac montera obejmuje ostateczną ocenę zmontowanego i wykończonego wyrobu oraz określenie możliwości dokonania demontażu zmontowanego wyrobu lub innych wyrobów z drewna lub tworzyw drzewnych w całości albo jego poszczególnych części. Do obowiązków montera należy również wykonanie drobnych napraw i renowacji elementów składowych wyrobu.
Zadania zawodowe:
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż. ergonomii i ochrony środowiska;
  • analizowanie dokumentacji montażowej wyrobu;
  • kompletowanie, pakowanie oraz magazynowanie elementów i podzespołów wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
  • transportowanie elementów i akcesoriów przeznaczonych do montażu;
  • dobieranie oraz przygotowywanie narzędzi i urządzeń montażowych do pracy;
  • posługiwanie się narzędziami oraz urządzeniami stosowanymi podczas montażu wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
  • ocenianie miejsca montażu pod względem zgodności z założeniami projektowymi wyrobu oraz projektem budynku lub warunkami zabudowy terenowej miejsca montażu;
  • montowanie elementów i podzespołów z drewna i tworzyw drzewnych oraz odpowiednich akcesoriów;
  • sporządzanie dokumentacji powykonawczej wyrobu oraz odbiór i ocena jakościowa wykonania wyrobu.
Na stanowisku montera wyrobów z drewna może być zatrudniona osoba pełnoletnia, mająca wykształcenie zasadnicze zawodowe w zawodzie stolarz (lub pokrewnym) albo rzemieślnicze – czeladnik w tym samym zawodzie. Może również ukończyć kurs kwalifikacyjny w zakresie kwalifikacji przewidzianej dla zawodu stolarza lub zawodu pokrewnego, np. technika technologii drewna. Pracę w tym zawodzie może wykonywać osoba, która ukończyła kształcenie we wskazanych zawodach lub kurs kwalifikacyjny w zakresie kwalifikacji przewidzianych dla zawodu montera wyrobów z drewna, a także osoba, która ukończyła kursy kwalifikacyjne i szkolenia branżowe dające właściwe przygotowanie do pracy na stanowisku montera wyrobów z drewna. Kandydat na montera wyrobów z drewna powinien w stopniu podstawowym czytać ze zrozumieniem teksty i rysunki techniczne. Wskazane jest również posiadanie prawa jazdy kategorii B.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę