Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Prowadzący maszyny do kolejowych robót budowlanych
Kod: 831106
Synteza: Prowadzi na stacjach i liniach kolejowych oraz obsługuje maszyny wieloczynnościowe i ciężkie maszyny do kolejowych robót budowlanych i kolejowej sieci trakcyjnej, takie jak: oczyszczarka tłucznia w torze, profilarka tłucznia, stabilizator dynamiczny, automatyczna podbijarka toru i podbijarka rozjazdów, koparka rowów, profilarka (ścinarka) ław torowiska, żuraw kolejowy, zgarniarka tłucznia, dźwig UK, wielowrzecionowa zakrętarka śrub stopowych, pociąg do wymiany nawierzchni kolejowej, pociąg do naprawy podtorza, wymieniarka podkładów, odśnieżarka torów, zgrzewarka szyn w torze, pojazd do inspekcji mostów, drezyna pomiarowa, pojazd kolejowy do wykonywania prac przy urządzeniach kolejowej sieci trakcyjnej.
Zadania zawodowe: doprowadzanie obsługiwanej maszyny do miejsca robót;
przygotowywanie obsługiwanej maszyny do pracy i operowanie nią przy wykonywaniu robót;
wykrywanie i usuwanie usterek stwierdzonych w czasie pracy maszyny;
prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej dotyczącej obsługiwanej maszyny;
osłanianie sygnałami maszyny w czasie nieprzewidzianego postoju maszyny na szlaku;
wykonywanie czynności obsługowych po zakończeniu pracy maszyny;
stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony od porażeń prądem elektrycznym oraz ochrony środowiska;
stosowanie zasad prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji kolejowej w prowadzeniu i eksploatacji maszyny;
wykorzystywanie wiedzy i doświadczeń praktycznych związanych z obsługą maszyny w celu rozpoznawania i samodzielnego rozwiązywania problemów pojawiających się podczas pracy;
obsługiwanie urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej;
Dodatkowe zadania zawodowe: prowadzenie maszyny do kolejowych robót budowlanych - w przypadku jej szczególnej konstrukcji - w ruchu drogowym po drogach publicznych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę