Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Manewrowy metra
Kod: 831206
Synteza: Prowadzi ruch manewrowy taborem metra w obrębie stacji postojowych i punktów obsługi technicznej pojazdów oraz na linii metra, bocznicach i nowo budowanych odcinkach metra, zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo ruchu.
Zadania zawodowe: - wykonywanie prac manewrowych zgodnie z poleceniami dyżurnego ruchu stacji techniczno-postojowej i dyspozytora elektrowozowni;
- rozłączanie i sprzęganie taboru metra;
- obsługa urządzeń bezpieczeństwa ruchu (sprawdzanie stanu rozjazdów i zwrotnic, na których odbywa się praca manewrowa, przestawianie zwrotnic);
- hamowanie taboru przy użyciu płoz hamulcowych;
- dbanie o bezpieczeństwo ruchu składu manewrowego na wszystkich torach i na bocznicy;
- podawanie, zgodnie z przepisami, sygnałów wzrokowych i słuchowych w czasie wykonywania pracy manewrowej.
Dodatkowe zadania zawodowe: - nadzór nad załadunkiem/rozładunkiem przewożonych materiałów;

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę