Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Nastawniczy
Kod: 831207
Synteza: Wykonuje pracę związaną bezpośrednio z ruchem pociągów, obsługując na nastawniach urządzenia sterowania ruchem, znajdujące się na drodze przebiegu pociągów, posługując się różnymi narzędziami i przyrządami zainstalowanymi w tym celu.
Zadania zawodowe: nastawianie zwrotnic, wykolejnic, rygli, semaforów i innych sygnałów znajdujących się na drodze przebiegu pociągów w okręgu nastawczym, który obsługuje;
dokonywanie przeglądów rozjazdów, łączników szynowych i odcinków izolowanych;
obserwowanie jazdy pociągów, pojazdów pomocniczych lub taboru kolejowego pod względem ich bezawaryjnej pracy i prawidłowego oznakowania;
utrzymywanie zwrotnic w położeniu ochronnym w czasie przerw w przebiegach pociągów;
uczestniczenie w pracy manewrowej wykonywanej w danym okręgu nastawczym;
wykonywanie i doręczanie na polecenie przełożonych rozkazów szczególnych dla pociągów wjeżdżających lub wyjeżdżających;
oświetlanie sygnałów, zwrotnic, pomieszczeń oraz terenu wchodzącego w okręg nastawczy lub do niego przylegający;
prowadzenie przepisowej dokumentacji ruchowej;
obsługiwanie rogatek przydzielonych przejazdów kolejowych;
obsługiwanie urządzeń łączności z posterunkami technicznymi, dróżnikami przejazdowymi i innymi na stacji;
posługiwanie się przepisami o sygnalizacji, instrukcjami służbowymi, kartami zależności oraz regulaminem technicznym stacji;
przestrzeganie warunków bhp i przepisów bezpieczeństwa ruchu pociągów.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę