Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Mechanik maszyn i urządzeń drogowych
Kod: 834201
Synteza: Obsługuje, konserwuje i naprawia maszyny drogowe, takie jak: spycharka, zgarniarka, równiarka, układarka betonu, rozściełacz mas bitumicznych itp.; reguluje, demontuje i montuje zespoły maszyn drogowych, usuwa usterki, przeprowadza przeglądy techniczne i naprawy bieżące.
Zadania zawodowe:
 • obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w robotach drogowych takich jak: spycharka, zgarniarka, równiarka, układarka betonu, rozściełacz mas bitumicznych itp.;
 • wykonywanie napraw i konserwacji maszyn i urządzeń drogowych służących do budowy i utrzymania dróg kołowych, a także suwnic, żurawi, maszyn do wytwarzania i układania mas bitumicznych, walców samojezdnych, maszyn do prac ziemnych, maszyn do przerobu kruszyw, maszyn do odśnieżania dróg;
 • wykrywanie i usuwanie usterek w pracy silnika i poszczególnych mechanizmów roboczych maszyn i urządzeń drogowych oraz współpracowanie z serwisantami sprzętu;
 • przygotowywania maszyny do weryfikacji, demontażu, regeneracji i naprawy;
 • wykonywanie robót związanych z budową dróg i obiektów mostowych takich jak: przepychanie, zgarnianie, zagęszczanie i przewożenie gruntu, profilowanie drogi, przygotowywanie i rozprowadzanie podsypki, układanie
  i wykańczanie nawierzchni betonowych, układanie mas bitumicznych, malowanie oznaczeń i instalowanie wyposażenia drogowego itp.;
 • wykonywanie robót związanych z utrzymaniem nawierzchni dróg i obiektów mostowych;
 • prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej oraz rozliczanie wykonanych robót;
 • posługiwanie się kluczami różnego rodzaju, szczelinomierzami, ciśnieniomierzami, areometrami, woltomierzami, amperomierzami, omomierzami oraz innymi urządzeniami stanowiącymi wyposażenie przewidziane przez producenta maszyn i urządzeń drogowych;
 • posługiwanie się dokumentacją techniczno-ruchową obsługiwanych maszyn
  i urządzeń, rysunkami wykonawczymi, wykonywanie obmiarów i szacowania planowanych robót;
 • posługiwanie się oprogramowaniem komputerowym wspierającym wykonywanie zadań zawodowych;
 • przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej
  i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych;
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie drogownictwa.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę