Gminne Centra Pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Gminne Centra Pracy

Gminne Centra Pracy to komórki organizacyjne Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie,
powstałe w kwietniu 2004 roku.
Do zakresu działania Gminnych Centrów Pracy należy:
 1. Udzielanie klientom informacji dotyczących warunków nabycia i zachowania statusu osoby bezrobotnej oraz dokumentów niezbędnych do rejestracji;
 2. Dokonywanie rezerwacji terminu do rejestracji, za pośrednictwem portalu  praca.gov.pl;
 3. Realizacja zadań z zakresu ewidencji:
 • wyrejestrowywanie osób bezrobotnych z tytułu niezgłoszenia się
  w wyznaczonym terminie z tytułu podjęcia pracy, podjęcia działalności gospodarczej, nauki w systemie dziennym, służby wojskowej oraz na wniosek bezrobotnego, i wydawanie decyzji w tej sprawie,
 • wydawanie zaświadczeń o okresach zarejestrowania i pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub potwierdzających ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych i członków ich rodzin,
 • wydawanie zaświadczeń o okresach zarejestrowania i pobierania zasiłku, potrzebnych do naliczania stażu pracy, do GOPS, do MOPS, do Urzędu Miasta /dotacje do mieszkań, przyznania stypendium, zasiłku rodzinnego/, do KRUS i ZUS ,
 • przyjmowanie oświadczeń od bezrobotnych o osiąganych przychodach,
 • przyjmowanie oświadczeń od bezrobotnych o zmianach, w sytuacji: zmiany stanu cywilnego, miejsca zamieszkania, wykształcenia, podwyższenia kwalifikacji itp. ,
 • przyjmowanie od bezrobotnych oświadczeń o zmianach dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego i wprowadzanie tych zmian do komputerowej bazy danych,
 • wydawanie PIT-ów;
 • przyjmowanie wniosków o naliczenie kapitału początkowego.
 1. Opracowywanie Indywidualnych Planów Działania.
 2. Pośrednictwo pracy – udzielania pomocy osobom w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników:
 • przyjmowanie ofert pracy i przekazywanie do Centrum Aktywizacji Zawodowej
 • udzielanie informacji o ofertach pracy
 • nawiązanie kontaktów i współpracy z lokalnymi partnerami rynku pracy
 • udzielanie informacji o możliwości korzystania z aktywnych form pomocy świadczonych przez urząd.
 1. Poradnictwo grupowe – udzielania pomocy osobom w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu kariery zawodowej, przygotowywaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu pracy .
 2. Współpraca z Urzędami Gmin oraz Ośrodkami Pomocy Społecznej.
 
Gminne Centrum Pracy w Dynowie
Urząd Miasta, ul. Rynek 2 36-065
459 595 060
dynowg@pup.rzeszow.pl
   
Gminne Centrum Pracy w Sokołowie Młp.
                        Miejska i Gminna
                                    Biblioteka Publiczna
                                    ul. Rynek 49,
                                    36-050 Sokołów
                                    Małopolski
 
459 595 060
sokolow@pup.rzeszow.pl
   
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę