Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 43.169,70 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec października 2023 r.

 

wykres statystyki

  •   Materiały wideo
  •   Biuletyny PUP w Rzeszowie
Czytaj więcej w temacie: Publikacje
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje o realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: "Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (VIII)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo Podkarpackie 2014-2020. Oś priorytetowa...

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje o realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: "Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (VII)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo Podkarpackie 2014-2020. Oś...

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje o realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (VI)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oś Priorytetowa I: Rynek pracy otwarty dla wszystkich ...

Aktualizacja: 28.05.2021 Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje o kontynuacji w 2021 roku realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (V)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój....

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę