Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Rynek pracy

  • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 36.937,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

4,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec sierpnia 2022 r.
stopa bezrobocia

  •   Materiały wideo
  •   Biuletyny PUP w Rzeszowie
Czytaj więcej w temacie: Publikacje
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje o realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: "Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (VII)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo Podkarpackie 2014-2020. Oś...

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje o realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (VI)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oś Priorytetowa I: Rynek pracy otwarty dla wszystkich ...

Aktualizacja: 28.05.2021 Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje o kontynuacji w 2021 roku realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (V)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój....

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje o realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.   Oś Priorytetowa I: Rynek pracy otwarty dla...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę