Ośrodek Ewidencji i Świadczeń - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Ośrodek Ewidencji i Świadczeń

Do podstawowych zadań tego pionu należy:
  • prowadzenie rejestracji osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy,
  • prowadzenie ewidencji osób zarejestrowanych,
  • wydawanie zaświadczeń, w tym Rp-7,
  • przyjmowanie oświadczeń o uzyskanych dochodach.

Służby bezpośrednio podległe Dyrektorowi zlokalizowane w Ośrodku Ewidencji i Świadczeń:


GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Hoszko
I piętro, p. 21
 


DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

I piętro, p. 21

Do podstawowych zadań należy obsługa finansowa oraz prowadzenie rachunkowości budżetowej, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Obsługa związana z rozliczaniem funduszy znajduje się w budynku CAZ al. Batalionów Chłopskich 7.
 

DZIAŁ ORGANIZACYJNO - ADMINISTRACYJNY

I piętro, p. 16 - Urszula Sumara - Kierownik
I piętro, p. 22 - Marzena Sołtys - Zastępca Kierownika

I piętro, p. 22 - sprawy osobowe
I piętro, p. 15 - BHP, kontrola zarządcza
I piętro, p. 14 - administrowanie siecią komputerową
I piętro, p. 18 - dziennik podawczy
 
Dział zajmuje się opracowaniem dokumentacji wewnętrznej regulującej pracę Urzędu; realizacją polityki zatrudnienia i spraw osobowych; prowadzeniem procedur przetargowych; opracowaniem planu Obrony Cywilnej w Urzędzie. Odpowiada za przygotowanie materiałów promocyjnych o usługach i instrumentach rynku pracy. W dziale ma miejsce administrowanie siecią komputerową i bazą danych osób bezrobotnych oraz nadzór nad eksploatacją sprzętu komputerowego. Ponadto dział zajmuje się administrowaniem majątku Urzędu, prowadzi obsługę kancelaryjną, ewidencję środków trwałych oraz archiwizację dokumentów.
 

DZIAŁ EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ

parter, p. 9   - Zdzisława Najdecka - Kierownik
parter, p. 1   - Ewa Kulig - Piątkowska - Zastępca Kierownika
I piętro, p.17 - Beata Pszona – Z- ca Kierownika

parter, p. 1 - wydawanie zaświadczeń, wyrejestrowanie z ewidencji osób bezrobotnych, dodatek aktywizacyjny, stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki, załatwianie wszelkich innych spraw,


parter, p.9 - rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
                 - rejestracja przez Internet

parter, p.6 - informacja –

I piętro, p.17 - listy wypłat zasiłków i innych świadczeń
                      informacje PIT-11
I piętro, p. 17a - program Płatnik
I piętro, p. 20 - prowadzenie postępowań w sprawach nienależnie pobranych świadczeń i nieprawidłowości w posiadaniu statusu osoby bezrobotnej,

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę