Ośrodek Ewidencji i Świadczeń - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Ośrodek Ewidencji i Świadczeń

ul. Partyzantów 1a 35-242 Rzeszów
459 595 060 (dla połączeń z sieci komórkowych)
801 002 124 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych)
Do podstawowych zadań tego pionu należy:
  • prowadzenie rejestracji osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy
  • prowadzenie ewidencji osób zarejestrowanych
  • wydawanie zaświadczeń, w tym  Rp-7
  • przyjmowanie oświadczeń o uzyskanych dochodach
Służby bezpośrednio podległe Dyrektorowi zlokalizowane w Ośrodku Ewidencji i Świadczeń:

Działa Finansowo-Księgowy


I piętro, p. 21a - Bożena Hoszko – Główny Księgowy
I piętro, p. 21 – księgowość budżetowa

Do podstawowych zadań należy obsługa finansowa urzędu oraz prowadzenie rachunkowości budżetowej oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 
Dział Organizacyjno-Administracyjny

I piętro, p.16 - Urszula Sumara – Kierownik działu,
I piętro, p.22 - Marzena Sołtys – Zastępca Kierownika działu

I piętro, p. 14 - administrowanie siecią komputerową
parter, p. 06 - dziennik podawczy
I piętro, p. 19 - sprawy organizacyjno-administracyjne, BHP
I piętro, p. 22 - sprawy kadrowe


Dział zajmuje się opracowaniem dokumentacji wewnętrznej regulującej pracę Urzędu; realizacją polityki zatrudnienia i spraw osobowych, prowadzeniem procedur przetargowych. W dziale ma miejsce administrowanie siecią komputerową i bazą danych osób bezrobotnych oraz nadzór nad eksploatacją sprzętu komputerowego. Ponadto dział zajmuje się administrowaniem majątku urzędu, prowadzi obsługę kancelaryjną, ewidencję środków trwałych oraz archiwizację dokumentów.
 
Dział Ewidencji i Świadczeń 
I piętro, p. 15     - Zdzisława Najdecka – Kierownik działu,
parter, p. 1         - Ewa Kulig-Piątkowska - Zastępca Kierownika działu,
I piętro, p.17       - Beata Pszona – Z- ca Kierownika działu,

parter, p. 01         - wydawanie zaświadczeń, w tym RP-7
                           - wyrejestrowanie z ewidencji osób bezrobotnych
                           - dodatek aktywizacyjny,
parter, p.9         - informacja, rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy                     
I piętro, p. 17a     - obsługa programu Płatnik,
I piętro, p.17 b     - listy wypłat zasiłków i innych świadczeń dla osób bezrobotnych,  informacje PIT-11
I piętro, p. 20      - prowadzenie postępowań w sprawach nienależnie pobranych świadczeń i nieprawidłowości w posiadaniu statusu osoby bezrobotnej

Dział zajmuje się obsługą osób bezrobotnych i poszukujących pracy, prowadzi rejestrację i ewidencję, odpowiada za udzielanie informacji o usługach świadczonych przez urząd. Do zadań Działu należy przygotowanie dokumentacji związanej z wypłatą świadczeń dla osób bezrobotnych, sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i korygujących ZUS, generowanie PIT-11 dla bezrobotnych z tytułu pobieranych świadczeń, prowadzenie postępowań w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę