Kompetencje cyfrowe - baza wiedzy - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Czas na kompetencje cyfrowe!

Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa jest jednym z najbardziej dynamicznych zjawisk zachodzących na całym świecie od ostatnich kilkunastu lat. Niemalże wszystkie obszary życia ulegają przekształceniom poprzez postępujący proces cyfryzacji.
W codziennym życiu – zwłaszcza w pracy, edukacji, urzędzie, służbie zdrowia – doświadczamy intensywnego rozwoju technologii cyfrowych. Nietrudno więc stwierdzić, że wzrasta potrzeba posiadania i sprawnego posługiwania się umiejętnościami cyfrowymi.
 

Czym są kompetencje cyfrowe?


Kompetencje cyfrowe, obok czytania, pisania, umiejętności matematycznych i językowych, stanowią zespół fundamentalnych umiejętności współczesnego człowieka.
W maju 2018 roku Rada Europejska zdefiniowała kompetencje cyfrowe jako obejmujące „pewne, krytyczne i odpowiedzialne korzystanie z technologii cyfrowych i interesowanie się nimi do celów uczenia się, pracy i udziału w społeczeństwie".
Kompetencje cyfrowe obejmują m.in.:
  • umiejętność korzystania z informacji i danych,
  • komunikowanie się i współpracę,
  • umiejętność korzystania z mediów,
  • tworzenie treści cyfrowych (w tym programowanie),
  • bezpieczeństwo (w tym komfort cyfrowy i kompetencje związane z cyberbezpieczeństwem),
  • kwestie dotyczące własności intelektualnej,
  • rozwiązywanie problemów,
  • krytyczne myślenie.
Warto wspomnieć, że w 2013 roku Komisja Europejska opublikowała, a w kolejnych latach zaktualizowała, europejską ramę kompetencji cyfrowych dla obywateli, która ma stanowić ramę referencyjną określającą, co oznacza posiadanie kompetencji cyfrowych. Rama, znana również pod skrótową nazwą DigComp, wprowadziła też jednolite nazewnictwo używane we wszystkich państwach członkowskich.

Obecne działania podejmowane przez powiatowe urzędy pracy w zakresie kompetencji cyfrowych wśród osób do 30 roku życia, tj. przeprowadzanie badań ankietowych dotyczących poziomu umiejętności cyfrowych, są wynikiem zalecenia Rady UE z dnia 30 października 2020 roku w sprawie pomostu do zatrudnienia – wzmocnienia gwarancji dla młodzieży (GdM). Przesłanką do wydania tego zalecenia była potrzeba dostosowania kierunków wsparcia osób młodych na rynku pracy do aktualnych wyzwań społeczno-gospodarczych. Jednym z elementów zalecenia jest bowiem ocena umiejętności cyfrowych i zapewnienie, że w przypadku stwierdzenia występowania braków, młodzi ludzie będą mieli możliwość ich uzupełnienia poprzez uczestnictwo w szkoleniu podnoszącym kompetencje cyfrowe.

Wyżej wymieniony zakres kompetencji cyfrowych oraz ich przekrojowy charakter, tzn. wymagający „użycia" różnorodnej wiedzy i umiejętności, pozornie może zrażać do nabywania czy też rozwijania tych kompetencji. Nic bardziej mylnego! W poniższych zakładkach prezentujemy syntetyczny opis umiejętności określanych mianem „kompetencji cyfrowych". Zamieszczona baza wiedzy w sposób przystępny i zrozumiały przybliża technologie cyfrowe oraz kwestie cyberbezpieczeństwa, dzięki czemu możecie Państwo sprawdzić poziom posiadanych umiejętności i uzyskać podpowiedź w zakresie obszarów wymagających utrwalenia bądź uzupełnienia.


Baza wiedzy - rozpocznij

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę