Wypłata świadczeń - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Wypłata świadczeń


Wypłaty za miesiąc marzec 2024:
 
Wszystkie osoby pobierające świadczenia w banku, niezależnie od miejsca zamieszkania i numeru FK mogą je pobrać w dowolnym, pracującym dniu  w okresie od 8.04.2024r. do 12.04.2024r.
 
Zasiłki i inne świadczenia wypłaca PKO Bank Polski S.A. w Rzeszowie :
 
  • Oddział 1, ul. 3 Maja 23 w godz. 8:00 - 18:00
  • Oddział 2, ul. Grunwaldzka 17A w godz. 8:00 - 18:00
  • Oddział 3, ul. Rejtana 53B w godz. 9:00 - 16:00
  • Oddział 4, ul. Obr. Poczty Gdańskiej 12 w godz. 9:30 - 16:30
  • Oddział 5, ul. Kopisto 8A w godz. 8:30 - 15:30
Zasiłki są  wypłacane na podstawie dowodu osobistego. Świadczenia niepobrane w terminie, przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia postawienia ich po raz pierwszy do dyspozycji.

W przypadku nie pobrania świadczeń w terminie wynikającym z harmonogramu należy uzgodnić dodatkowy termin wypłaty w PUP w Rzeszowie ul. Partyzantów 1a pok. 17b lub telefonicznie: dla połączeń z sieci komórkowych 459 595 060, dla połączeń z telefonów stacjonarnych 801 002 124.
Przelewy na rachunki bankowe dokonywane są w tych samych terminach.
 
Zasiłki i inne świadczenia nie pobrane w terminie przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia postawienia ich po raz pierwszy do dyspozycji.


Świadczenia przelewane na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe będą na rachunkach uprawnionych osób w poniższych terminach:
 
 Data
Wypłaty

Miejsce zamieszkania osoby bezrobotnej

8.04.2024r.
 
Miasto i Gmina  Błażowa, Miasto i Gmina Boguchwała, Gmina Chmielnik, Gmina Hyżne.
 
9.04.2024r. Miasto i Gmina Głogów Młp., Gmina Krasne, Gmina Lubenia, Gmina Świlcza.

10.04.2024r.
Miasto i Gmina Dynów, Gmina Kamień, Miasto i Gmina Sokołów Młp., Gmina Trzebownisko, Miasto i Gmina Tyczyn.
11.04.2024r. Miasto Rzeszów Nr FK       1 - 150000
12.04.2024r. Miasto Rzeszów Nr FK     150001 - 999999

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę