Wypłata świadczeń - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Wypłata świadczeń

za miesiąc wrzesień 2020

Od 01.10.2020r.  zasiłki i  inne świadczenia wypłaca PKO Bank Polski S.A, II Oddział w Rzeszowie
  • ul.Grunwaldzka 17a. w godz 10:00 - 17:00,
  • ul. 3 Maja 23 w godz. 8:00 - 15:00,
  • ul. T.Rejtana  53 B w godz 9:00 - 16:00
  • ul. Obr. Poczty Gdańskiej 12 w godz  9:30 - 15: 30
  • ul. Kopisto 8 A w godz  8:30 - 15:30
  • ul Rejtana 20 w godz  9:30 - 15:30
Wszystkie osoby pobierające świadczenia w banku, niezależnie od miejsca zamieszkania i numeru FK mogą je pobrać w dowolnym, pracującym dniu  w okresie od 07.10.2020r. do 14.10.2020r.
Zasiłki są  wypłacane na podstawie dowodu osobistego. Świadczenia niepobrane w terminie, przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia postawienia ich po raz pierwszy do dyspozycji.

W przypadku nie pobrania świadczeń w terminie wynikającym z harmonogramu należy uzgodnić dodatkowy termin wypłaty w PUP w Rzeszowie ul. Partyzantów 1a pok. 17b lub telefonicznie: dla połączeń z sieci komórkowych 459 595 060, dla połączeń z telefonów stacjonarnych 801 002 124.
Przelewy na rachunki bankowe dokonywane są w tych samych terminach.
 
Zasiłki i inne świadczenia nie pobrane w terminie przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia postawienia ich po raz pierwszy do dyspozycji.


Świadczenia przelewane na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe będą na rachunkach upranionych osób w poniższych terminach:
 
 Data
Wypłaty

Miejsce zamieszkania osoby bezrobotnej

07.10.2020r.
 
Miasto i Gmina  Błażowa, Miasto i Gmina Boguchwała, Gmina Chmielnik, Gmina Hyżne.
 

08.10.2020r.
 
Miasto i Gmina Głogów Młp., Gmina Krasne, Gmina Lubenia, Gmina Świlcza.

09.10.2020r.
Miasto i Gmina Dynów, Gmina Kamień, Miasto i Gmina Sokołów Młp., Gmina Trzebownisko, Miasto i Gmina Tyczyn.
12.10.2020r. Miasto Rzeszów Nr FK   1 - 80000
13.10.2020r. Miasto Rzeszów Nr FK     80001 - 125000
14.10.2020r. Miasto Rzeszów Nr FK     125001 - 999999

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę